نویسنده = داود غنی نژاد
تعداد مقالات: 9
1. پویایی جمعیت و هم آوری تولید مثل شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در دریاچه شورابیل (استان اردبیل)

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 109-118

شهرام عبدالملکی؛ داود غنی نژاد؛ رضا نهرور؛ مصطفی صیاد رحیم؛ کامبیز خدمتی؛ هیبت ا... نوروزی؛ رجب راستین


2. بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 105-118

داود غنی نژاد؛ شهرام عبدالملکی


3. وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 129-142

مهدی مقیم؛ حسن فضلی؛ داود غنی نژاد


5. ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 103-114

شهرام عبدالملکی؛ داود غنی نژاد


6. ارزیابی ذخایر سیاه ماهی( Capoeta capoeta )دریاچه مخزنی سد ماکو

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 115-128

محمد صیاد بورانی؛ داود غنی نژاد


7. بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 97-114

حسن فضلی؛ داود غنی نژاد


8. برخی خصوصیات زیستی ماهیان ازون برون Asipenser stellatus در آبهای گیلان -1373

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376، صفحه 49-64

داود غنی نژاد


9. ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی سواحل دریای خزر

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373، صفحه 35-52

مهدی مقیم؛ داود غنی نژاد؛ حسن فضلی