بررسی رژیم غذائی خرچنگ شناگر آبی Porutnus pelagicus در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

 این مطالعه جهت بررسی تغذیه خرچنگ شناگر آبی در آبهای استان هرمزگان (حوضه بندرعباس) طی مدت 14 ماه از مهرماه 1380 تا دی ماه 1381 انجام گرفت. نمونه برداری با روشهای مختلف شامل حضور بر روی کشتیهای تحقیقاتی، صیادی ترالر و لنجهای منطقه و همچنین تهیه نمونه از مشتاهای ساحل بندرعباس صورت پذیرفت. طی این مدت490 عدد معده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 136 عدد پر، 197 عدد نیمه پر و 157 عدد خالی بودند. با توجه به تجزیه های استریومیکروسکوپی، مواد غذایی شناسایی شده در چهار گروه، به ترتیب شامل: ماهی، نرم تن، سخت پوست و پلانکتون دسته بندی شدند. شاخص خالی بودن معده (cv) دراین خرچنگ درطول دوره نمونه برداری 32.04 محاسبه گردید. رقم بدست آمده برای این شاخص بیانگر اینست که این خرچنگ موجودی نسبتا پرخور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FEEDING BEHAVIOUR OF BLUE SWIMMER CRAB (POTUNUS PELAGICUS) IN HORMUZGAN PROVINCE WATERS

نویسندگان [English]

  • R. Kazemi
  • h. Emadi
  • T. Valinasab
  • H. Hosseinzadeh
tehran
چکیده [English]

This research was carried out to study the feeding behaviour of Blue Swimmer Crab (Portunus pelagicus) in Hormuzgan province waters from October 2001 to December 2002. Samplings were done in different methods by presence on research vessels, fishing vessels and dhows in addition to collect the samples from stake-nets. 490 stomach contents were observed under steriomicroscope in which among them the number of full, semi-full and empty stomachs were 136,197 and 157, respectively. The food contents were classified into 4 main groups namely; fish, mollusc, crustacean and plankton. The Index of C.V. was estimated 32.04 . This figure shows that blue swimmer crab can be assumed as a gluttonous species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding
  • POTUNUS PELAGICUS
  • BLUE SWIMMER CRAB
  • Persian Gulf
  • Iran