بررسی اثر تراکم های مختلف در رشد جلبک قرمز گراسیلاریا ( Gracilaria corticata ) در حوضچه های فایبرگلاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اراک

2 تهران

3 بندرعباس

چکیده

 به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف در رشد جلبک قرمز G. Corticata در حوضچه های فایبرگلاس، 3 تیمار با تراکم 1000،500 و 2000 گرم در متر مربع انتخاب و عملیات پرورش در 9 حوضچه از تاریخ 15/1/81 لغایت 16/3/81 (فصل بهار) انجام شد. در طول دوره پرورش شوری مقادیر 37 تا40 قسمت در هزار، pH مقادیر 8.04±0.05 تا 8.61±0.09 و دما نیز مقادیر 23 تا 32 درجه سانتیگراد را دارا بود که هر کدام به صور ت روزانه اندازه گیری شدند. علاوه بر این در طول دوره، اپی فیتهایی از قبیل Navicula، Nitzschia و Hypnea و همچنین گروههایی شامل Isopoda، Amphipoda و Nereis در حوضچه های پرورش مشاهده و شناسایی شدند. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق درصد رشد روزانه و تولید خالص متفاوتی را نشان دادند به شکلی که بالاترین درصد رشد روزانه و تولید خالص در تیمار 1 (500 گرم در متر مربع) با مقادیر 3.74±0.31 و 38.3±5.4 و کمترین آن در تیمار 3 با مقادیر 1.06±0.1 و 27.8±0.7 دیده شد. 
در این تحقیق مقایسه آماری انجام شده برای درصد رشد روزانه تمام تیمارهای مورد بررسی اختلاف آماری معنی داری را نشان داد (P<0.05)، در صورتیکه برای تولید خالص در تیمار 3 و 2 این اختلاف معنی دار نبوده (P>0.05) ولی در بینT1T2 وT1T3 اختلاف معنی دار بود (P<0.05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of effects of varying densities of red algae (Gracilaria corticata) on Algal growth parameters in fiber glass culture tanks

نویسندگان [English]

  • H. Akbari 1
  • M. Hosseini 2
  • H. Foroghi fard 3
1 Arak
2 tehran
3 Bandarabbas
چکیده [English]

Possible effects of varying densities of cultured red algae Gracilaria corticata on algal growth parameters were studied using three density treatments 500, 1000 and 20002 g/m2 in nine culture tanks. We conducted the experiment in April to June 2002 and carried out daily tests of salinity, pH and temperature which were in the range 37-40ppm. 0.5-8.04 and 23-32 degrees centigrade. Epiphytes such as Nitzschia, Navicula and Hypnea and grazers such as Amphipoda, Isopoda and Nereis were detected in the tanks during the experiment.
 We observed the highest daily growth and net production in treatment one (500g/m2) to be 3.74±0.31 and 38.3±5.4 respectively and the lowest measurements were seen in treatment three (2000 g/m2) recorded as 3.74±0.31 and 38.3±5.4 respectively. Daily growth measurements were significantly different among treatments (P<0.05). Net production as significantly different between treatment one as a group and other treatments (P 0.05). This was not the case between treatments and three.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gracilaria corticata. Density. Growth