بررسی خواص آنتی اکسیدان ترکیبات فنلی در گیاه دریایی قهوه ای (Sargassum ilicifolium) سواحل ایرانی دریای عمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بهره­ گیری­های صنعتی از گیاهان دریایی در دهه­های گذشته رشد نمایی را نشان می­دهد. کاربردهای غذایی به خصوص در ترکیبات غذای انسانی و کاربردهای درمانی از مهمترین این بهرمندی­ها محسوب می­گردند. در این مقاله پتانسیل­های بیوتکنولوژیک و تجاری گونه غالب سواحل استان سیستان و بلوچستان- سارگاسوم ایلیسی فولیوم، به خصوص در موضوع  بهداشت و سلامت انسانی شامل ترکیبات تقریبی، محتوای فنولیک، فعالیت آنتی­اکسیدانی کل، محدوده اسید آلژینیک مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفته است. بطور کلی این گیاه دریایی دارای کربوهیدراتی بسیار غنی (21/40-38/33 درصد وزن  خشک) ولی محتوای چربی (04/0-17/0 درصد وزن خشک) بسیار کمی دارد. محتوای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانتی کل آن به ترتیب  05/3±66/28 میلی­گرم بر گرم و 86/9±66/36 میلی­گرم بر گرم  بدست آمد. محدوده اسید آلژینیک آن بین 15-6/12 درصد می­باشد. لذا می تواند به  عنوان یک محرک ایمنی در غذا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antioxidant properties of phenol compounds in brown seaweed , Sargassum ilicifolium of Iranian shore coast of Oman sea

نویسنده [English]

  • Mahmoud Hafezieh
چکیده [English]

Industrial usage of different macro algae has grown exponentially during the last decade. Nutritional applications for human feeding and multiple therapeutic are their main important exploitation. This work is aimed at providing information on a species of Sargassum so as to promote this alga to be potentially profitable from biotechnology and commercial perspectives, and also benefit public health. The proximate composition, total phenolic content, total antioxidant activity, alginic acid yield of brown seaweed, Sargassum ilicifolium were studied. The seaweed was high in carbohydrate (33.38-40.21% DW) and low in lipid content (0.17-0.04% DW). Total phenolic content and total antioxidant activity of this seaweed species are 28.66±3.05 mg /g and (36.66±9.86 mg /g respectively. This seaweed showed (12.6-15.0%) alginic acid yield which can be used as immune- stimulant in food and feed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioactive composition
  • total phenol
  • Total antioxidant
  • Alginic acid yield
  • Sargassum ilicifolium
  • Oman Sea