بررسی جوامع فیتوپلانکتونی دریاچه سد مهاباد، سد مخزنی حسنلو (شور گل) و تالاب یادگارلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شناسایی تنوع فیتوپلانکتونی یک اکوسیستم آبی اولین اولویت برای ارزیابی کیفیت، تخمین میزان آلودگی و بررسی امکان بهره برداری از آن می­باشد. در این تحقیق سه تالاب سد مهاباد، سد مخزنی حسنلو و تالاب یادگارلو از استان آذربایجان غربی به صورت فصلی طی یک سال مورد نمونه برداری و بررسی قرار گرفتند.  تعداد 94 جنس و گونه از 5 شاخه (استرپتوفیتا، کلروفیتا، اکروفیتا، مویزوا و سیانوباکتریا) و 11 رده (زیگنماتوفیسه، کلروفیسه، اوستیگماتوفیسه، گزانتوفیسه، مدیوفیسه، داینوفیسه، باسیلاریوفیسه، سیانوفیسه، اولووفیسه، کریزوفیسه و کریپتوفیسه) شناسایی شدند. بیشترین تنوع فیتوپلانکتونی در این سه تالاب متعلق به استرپتوفیتا و کلروفیتا (59%) بود که متعاقب آن دیاتومه ها (21%) و سیانوباکتریها (8%) قرار داشتند. دریاچه سد حسنلو (63 تاگزا) شباهت زیادی از نظر تنوع جمعیتهای جلبکی با سد مهاباد (51 تاگزا) دارد. تالاب فصلی یادگارلو نیز با کمترین تنوع (30 تاگزا) دارای ترکیب جمعیتی متفاوت و خاص تالاب های فصلی مناطق معتدله است. نتایج نشان داد که جلبکهای تاژکدار و سیانوباکتریها که به ترتیب به دلیل تولید سیست مقاوم و آکینات سازگار با شرایط سخت و دوره های خشکی هستند، در یادگارلو ظهور و بروز بیشتری دارند. 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on phytoplankton community in the Mahabad, Hasanlu (Shur Gol) and Yadegarlu Lakes

نویسندگان [English]

  • Z. Asalpishe
  • R. Manaf Far
چکیده [English]

Analysis of phytoplankton community structure of an aquatic ecosystem is the first priority for evaluating water quality, estimating water pollution and studying the possibility of exploiting them. In the present study, the wetlands of Mahabad, Hasanlu and Yadegarlu in West Azarbayjan were evaluated. Sampling was performed seasonally throughout the year. The total number of 94 species from five phyla (Streptophyta, Chlorophyta, Ochrophyta, Moizoa, and Cyanophyta) and 11 classes (Bacillariophyceae, Zygnematophyceae, Chlorophyceae, Cryptophyceae, Mediophyceae, eustigmatophyceae, Xanthophyceae, Dinophyceae, Chrysophyceae, Cyanophyceae, and Ulvophyceae) [u1] was identified. The highest levels of phytoplankton diversity in these three lagoons were found in Streptophytae and Chlorophytae (59%) following by diatoms (21%) and cyanobacteria (8%), respectively. The variations of phytoplankton communities in Hasanlu (63 taxa) and Mahabad lakes (51 taxa) were quite similar. Yadegarlu Lake showed the lowest level of phytoplankton diversity (30 taxa) with different community composition which was typical for temporal wetlands in temperate zones. In Yadegarlu Lake, flagellates and cyanobacteria showed adaptive traits to extreme conditions and periods of drought by formation of resistant cysts and akinetes, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • wetland
  • Yadegarlu
  • Hasanlu
  • Mahabad