بهره برداری پایدار از ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر : ضرورتها و نیازها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در سواحل ایرانی دریای خزر بیش از 15 گونه از انواع ماهیان استخوانی (بغیر از کیلکا ماهیان) توسط 135 شرکت تعاونی پره صید و بهره برداری می شوند و حدود 10 هزار صیاد در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. در حال حاضر سالانه بطور میانگین 20 تا 24 هزار تن از انواع ماهیان استخوانی شامل: ماهی سفید، کفال ماهیان، کپور، سیم، سوف، ماهی آزاد، شگ ماهیان و سایر گونه ها صید می گردد . در این بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای موجود در بهره برداری پایدار از ذخایر ماهیان استخوانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با بهره گیری از روش تحلیل محیطی (SWOT) و با توجه به اهداف بلند مدت شیلات ایران برای بهره برداری پایدار و مسئولانه از ذخایر ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر، راهبردهایی مانند احیاء محلهای تخمریزی، بازسازی گونه های در معرض خطر، جلوگیری از صید غیر قانونی، کاهش تعداد شرکتهای تعاونی پره می تواند موثر باشد. در این مقاله راهبردها، ضرورتها و نیازها برای بهره برداری پایدار از ذخایر ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر مورد بحث قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SUSTAINABLE EXPLOITATION OF THE BONY FISHES IN IRANIAN COASTAL WATERS OF THE CASPIAN SEA: NECESSITIES AND REQUIREMENTS

نویسندگان [English]

  • D. Ghani nezhad
  • Sh. Abdolmaleki
چکیده [English]

The Caspian Sea has a high ecological and biological value due to harboring important commercial bony fishes and sturgeons. There are more than 15 species of bony fishes (excluding kilka) which are harvested by 135 fishing cooperatives in Iranian coastal waters of the Caspian Sea and 10000 fishermen are involved in exploitation of these fishes. Annually, between 20 to 24 thousand tons of commercial bony fishes as Caspian kutum, mullets, bream, pikeperch, European carp, Caspian salmon, shads and other fish species are caught in Iranian coastal waters of the Caspian Sea. Strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) in exploitation of the bony fishes have been surveyed. SWOT results were analyzed considering the long-term development plan of the Iranian Fisheries Organization for sustainable and responsible exploitation of bony fish species. The effective strategies including rehabilitation of spawning grounds in the rivers, restocking of endangered species, controlling illegal fishing and decreasing the number of beach seine fishing cooperatives were determined as required in Iranian coastal waters of the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bony fishes
  • SWOT
  • SUSTAINABLE EXPLOITATION
  • IRANIAN COASTAL WATERS OF THE CASPIAN SEA
  • Iran