اثر استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ در فرمولاسیون جیره بر شاخص‌‌های رشد ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر امکان‌‌سنجی استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ و جایگزینی این محصول در جیره ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان به جای پودر ماهی است. زیرا بیوسیلاژ در مقایسه با پودر ماهی خواص بالاتر و قیمت پایین‌تری  دارد. بدین منظور، پس از تولید بیوسیلاژ بر پایه تخمیر باکتری‌‌های اتوژن، این محصول در قالب دو تیمار 50 درصد بیوسیلاژ-50 درصد پودر ماهی و تیمار 100 درصد بیوسیلاژ به فرمولاسیون جیره اضافه و شاخص‌‌های رشد و کارایی خوراک (افزایش وزن بدن، ضریب چاقی، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و نسبت کارائی پروتئین) این دو تیمار در کنار  شاهد (100 درصد پودر ماهی) در روزهای صفر، 30 و 50 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد شاخص‌‌های افزایش وزن بدن، ضریب چاقی، شاخص رشد ویژه در تیمار دارای 50 درصد بیوسیلاژ-50 درصد پودر ماهی به صورت معنی‌‌داری نسبت به دو تیمار دیگر در سطح بالاتری قرار دارند. همچنین در ادامه مشخص شد این تیمار از نظر ضریب تبدیل غذایی و نسبت کارائی پروتئین نیز نسبت به دو تیمار دیگر وضعیت مطلوب‌‌تری دارد. مطابق نتایج، بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در جیره آبزیان است. ضمن اینکه تیمار داری50 درصد بیوسیلاژ -50 درصد پودر ماهی نسبت به تیمار دارای 100 درصد پودر ماهی و 100 درصد بیوسیلاژ از نظر شاخص رشد و خوراک مطلوب‌‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of using biosilage produced from chicken waste in diet formulation on growth indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Reza Safari
 • Hasan Nasrolahzadehsaravi
 • Seyed mohammad farabi
 • Abdollah Jaafari
 • Soheil Reihanipool
 • Mohammad mehdi Abbaszadeh
 • Mona Zamani
 • Majid Ebrahim zadeh
چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the feasibility of using biosilage produced from chicken waste and to replace this product in the diet of rainbow trout instead of fish meal. Because biosilage has higher properties and lower prices than fish meal. For this purpose, after producing biosilage based on fermentation of autogenous bacteria, is added to the diet formulation in the form of two treatments of 50% biosilage -50% fish meal and 100% biosilage and the growth performances and feed efficiency (WG, CF, SGR, FCR, PER) indices of these two treatments along with the control treatment (100% fish meal) on days 30 and 50 were evaluated and compared. The results showed that the indicators of WG, CF and SGR, in the treatment with 50% biosilage -50% fish meal are significantly higher than the other two treatments. It was also found that this treatment is more favorable than the other two treatments in terms of FCR and PER. According to the results, biosilage produced from chicken waste is a good alternative to fish meal. In addition, 50% biosilage-50 fish meal treatment is more desirable in terms of growth and feed index than 100% fish meal and 100% biosilage treatment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biosilage
 • Chicken waste
 • Growth performances
 • Rainbow trout
 • FCR