نویسنده = مریم برزگر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی انگل‌های‌ ماهیان تالاب حنا، سمیرم، اصفهان

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 25-38

بهیار جلالی؛ نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله؛ مریم برزگر


2. انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 133-138

ارغوان میار؛ عباس بزرگنیا؛ جمیله پازوکی؛ مریم برزگر؛ محمود معصومیان؛ بهیار جلالی