نویسنده = محمود ابراهیمی
تعداد مقالات: 5
1. جداسازی، شناسایی و ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اکتینومایست ها از رسوبات دریایی خلیج فارس در محدوده استان هرمزگان

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 81-93

محسن گذری؛ محمد صدیق مرتضوی؛ رامین کریم زاده؛ محمود ابراهیمی؛ رضا دهقانی


2. پراکنش و فراوانی گروه های مختلف فیتوپلانکتونی در آبهای دریای استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 69-78

فرشته سراجی؛ فرشته اسلامی؛ محمود ابراهیمی


3. تغییرات مکانی و زمانی شوری، چگالی و درجه حرارت آبهای دریایی استان هرمزگان، تنگه هرمز و خلیج فارس

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 1-14

محمود ابراهیمی؛ لیلی محبی نوذر؛ کیوان اجلالی خانقاه؛ محمد سعید سنجابی


5. بررسی شرایط فیزیکو شیمیایی دریای عمان

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1375، صفحه 1-18

محمود ابراهیمی؛ اسماعیل صادقیان