نویسنده = شفق کمال
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و مقایسه ویژگیهای مورفومتریک و مریستیک ماهی گورخری چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 111-120

شفق کمال؛ مجید بختیاری؛ محمود کرمی؛ اصغر عبدلی؛ سهیل ایگدری


2. مقایسه برخی ویژگیهای زیست شناسی ماهی گورخری در چشمه علی دامغان و رودخانه شور اشتهارد

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 113-122

شفق کمال؛ مجید بختیاری؛ اصغر عبدلی