نویسنده = وحید یاوری
تعداد مقالات: 11
1. اثر تیمارهای هورمونی بر تخم ریزی و کیفیت لارو تولیدی ماهی شانک باله زرد عربی(Acanthopagrus arabicus)

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 37-46

سعید خرمیان؛ پریتا کوچنین؛ وحید یاوری؛ امیرپرویز سلاطی


5. بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 81-100

آریا شفائی پور؛ وحید یاوری؛ جاسم غفله مرمضی؛ بهرام فلاحتکار؛ عین الله گرجی پور


6. بررسی اثرات شوری و نوع جلبک بر روی تراکم روتیفر ( Müller 1786 Brachionus plicatilis)در شرایط آزمایشگاهی

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 1-6

عبداله آرشام؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی؛ وحید یاوری؛ حسین پاشا زانوسی


7. انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 17-30

شهروز برادران نویری؛ محمد پورکاظمی؛ پریتا کوچینین؛ وحید یاوری


8. بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مراکز تکثیر میگوی چوئبده آبادان

دوره 14، شماره 3، آذر و دی 1384، صفحه 69-78

سارا سبزعلیزاده؛ سید رضا سید مرتضایی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ وحید یاوری


9. تغذیه ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل استان خوزستان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 31-46

غلامرضا اسکندری؛ سیروس امیری نیا؛ احمد سواری؛ وحید یاوری


10. هماوری ماهی شوریده(Otolithes ruber) در آبهای ساحلی خوزستان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 47-58

غلامرضا اسکندری؛ سیروس امیری نیا؛ احمد سواری؛ وحید یاوری


11. تعیین زمان بلوغ و فصل تخمریزی ماهی شوریده (otolithes ruber)در آبهای ساحلی استان خوزستان

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378، صفحه 1-22

غلارضا اسکندری؛ سیروس امیری نیا؛ احمد سواری؛ وحید یاوری