نویسنده = انوشه کوچکیان صبور
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر شستشو با آب و آب نمک بر روی پروتئین های محلول در آب و کیفیت سوریمی تولیدی از ماهی فیتو فاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 143-152

سهراب معینی؛ میثم دل روشن؛ انوشه کوچکیان صبور؛ ابوالفضل عسگری ساری


3. تهیه گوشت چرخ شده منجمد از ماهی

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1375، صفحه 18-24

انوشه کوچکیان صبور