نویسنده = جاوید مرتضوی
تعداد مقالات: 1
1. اثرات بیهوشی عصاره گیاهان سنبل الطیب ، بادرنجبویه ، خشخاش ، شقایق بر ماهی قرمز حوض

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 91-98

سید صدیق اعتقاد؛ سیاوش قوامی؛ جاوید مرتضوی؛ حمید میرزایی