نویسنده = سهیل ریحانی پول
اثر فاکتورهای دما، pH و زمان بر پایداری و فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی آستاگزانتین استخراج‌‌شده از میکروجلبک هماتوکوکوس (Haematococcus pluvialis)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 109-120

رضا صفری؛ مریم میربخش؛ هادی غفاری؛ سهیل ریحانی پول؛ رحیمه رحمتی؛ مجید ابراهیم‌‌زاده


ارزیابی و مقایسه مدل مفهومی رفتار مصرف‌‌کنندگان میگو در نواحی سه‌‌گانه جغرافیایی کشور

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 11-22

سهیل ریحانی پول؛ علیرضا عالیشاهی؛ افشین عادلی


مطالعه رفتار، اولویت‌ها و موانع مصرف‌کنندگان میگو در کشور

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 35-46

عباس نرگسیان؛ سید مهدی اجاق؛ سهیل ریحانی پول؛ علیرضا عالیشاهی؛ افشین عادلی