کلیدواژه‌ها = سن
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی کمی و کیفی برخی از شاخص‌های زیستی شگ ماهی دریای خزر (1838،Alosa caspia (Eichwald در استان مازندران

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 195-201

شیدا داداشی؛ قاسم کریم زاده؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ نیما وحدتی راد


2. بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله‌ای Rhodeus amarus) ) در رودخانه های سفیدرود استان گیلان و سیاهرود استان مازندران

دوره 25، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 81-90

مریم نوروزی؛ رحمان پاتیمار؛ کیاوش گلزاریان پور؛ کیوان عباسی


5. تعیین سن سرخو معمولی (Lutjanus johni) با استفاده از برش سنگ گوش

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 109-118

عیسی کمالی؛ تورج ولی نسب؛ حسین عمادی


6. بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کُِلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 103-126

رحمت ندافی؛ باقر مجازی امیری؛ محمود کرمی؛ بهرام کیابی؛ اصغر عبدلی