کلیدواژه‌ها = شاخص های رشد
تعداد مقالات: 10
4. اثرات میزان غذادهی بر رشد و کارایی تغذیه بچه ماهی صبیتی(Sparidentex hasta) در مرحله نرسری

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 159-163

مجتبی ذبایح نجف آبادی؛ منصور طرفی موزان زاده؛ اسمعیل پقه؛ جاسم غفله مرمضی؛ سید جواد حسینی؛ شاهپور مهرجویان؛ رحیم اصولی؛ حمید سقاوی؛ جواد منعم؛ رضا نهاوندی


5. بررسی اثر مقایسهای نانو ذرات اکسید مس و سولفات مس بر شاخصهای رشد و آسیب شناسی بافت آبشش بچه ماهیان آمور

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 81-90

فاطمه عبدالله زاده؛ جینا خیاط زاده؛ فرشته قاسم زاده


7. کارایی گلوتن ذرت به عنوان یک منبع پروتئین جایگزین بجای پودر ماهی در تغذیه فیلماهی ( Huso huso) در دوران رشد ( growth up)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 77-89

میرحامد سیدحسنی؛ محمود محسنی؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ حمیدرضا پورعلی؛ محمود شکوریان


8. اثر دفعات غذادهی بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan,1849)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 83-96

محمد اتفاق دوست؛ حسین حقیقی؛ حمید علاف نویریان


9. بررسی تاثیراستفاده مجدد از آب خروجی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 115-124

علی نکوئی فرد؛ همایون حسین زاده صحافی؛ عباسعلی مطلبی مغانوجی؛ ابوالحسن راستیان نسب؛ داریوش آزادیخواه؛ بیژن مصطفی زاده


10. بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین گیاهی بر رشد میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 79-88

رضا قربانی واقعی؛ عباس متین فر؛ نادر سامانی؛ غلامحسین فقیه؛ رسول قربانی