کلیدواژه‌ها = بازماندگی
تعداد مقالات: 16
1. تاثیر محرک‌‌ ایمنی زایموزان بر رشد و مقاومت آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia fransiscana) در برابر عفونت باکتری‌‌های Vibrio campbellii و Vibrio proteolyitcus در سیستم آزمایش گنوتوبیوتیک (Gnotobiotic)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

مه لقا کرمی شیرازی؛ ایمان سوری نژاد؛ سیاوش سلطانیان


2. مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 39-48

یوحنا محمدپور؛ مریم شاپوری؛ مهناز سادات صادقی؛ شاهپور غلامی


5. تاثیر غلظت‌های مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان انگشت‌قد کپور معمولی Cyprinus carpio

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-14

سید حسین حسینی مشهدی؛ مسعود هدایتی فرد؛ شایان قبادی


7. مطالعه اثرات مزمن نانو ذرات نقره بر رشد، بازماندگی و ویژگی‌های تولید مثلی آرتمیای دریاچه ارومیه (Artemia urmiana)

دوره 25، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 63-75

شیوا محمدی؛ کوروش سروی مغانلو؛ بهروز آتشبار؛ احمد ایمانی


9. اثر پری بیوتیک الیگوفروکتوز بر عملکرد رشد، بازماندگی و شاخص‌های خونی بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 97-108

یوسف ایری؛ محمود حافظیه؛ عبدا.. حق پناه؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ بهروز قره وی؛ عبدالوهاب کر؛ نیاز محمد کر؛ فرحناز لکزائی


10. مطالعه اثرات استفاده از دافنی غنی شده با جلبک‌های میکروسکوپی بر بازماندگی و برخی شاخصهای رشد لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus)

دوره 22، شماره 2، آذر و دی 1392، صفحه 47-54

فروزان چوبیان؛ زهره رمضانپور؛ محمود حافظیه؛ مرجان صادقی راد؛ کورش حدادی مقدم؛ ذبیح اله پژند؛ رودابه روفچایی؛ حمیدرضا پورعلی


11. اثر متقابل سطوح مختلف پروتئین و شوری بر روی رشد،بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 41-52

زهرا غیاثوند؛ عباس متین فر؛ علیرضا ولی پور؛ رضا چنگیزی


13. اثراندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 137-150

رجب محمد نظری؛ حسین عبدالحی؛ مریم مدانلو کردکلایی؛ حامد کلانتریان؛ مهدی سهراب نژاد؛ محمود رضا اویسی پور


14. آثار متقابل سطوح مختلف درجه شوری آب و میزان پروتئین غذا بر رشد و بازماندگی میگوی جوان وانامی ( Litopenaeus vannamei )

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 109-116

ابوالفضل عسکری ساری؛ عباس متین فر؛ عبدالحمید عابدیان


15. بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 51-60

آرش جاهدی؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی


16. اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 37-48

اسماعیل پقه؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی