کلیدواژه‌ها = Nannochloropsis oculata
تعداد مقالات: 3
1. اثرات مکمل غذایی‌ پودر ریزجلبک نانوکلروپسیس (Nannochloropsis oculata) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت قد

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 105-113

مروارید نراقی؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ هومن رجبی اسلامی؛ سید پژمان حسینی شکرابی


2. یافته علمی:تاثیرنوسانات شوری بر میزان رشد، زیتوده و رنگدانه کلروفیل a و کارتنوئید ریزجلبک Nannochloropsis oculata

دوره 25، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 263-272

مریم رحیمی سورویی؛ کیومرث روحانی؛ فلورا محمدی زاده