کلیدواژه‌ها = ماهی کیلکا
تعداد مقالات: 6
2. اثر پوشش خوراکی سدیم آلژینات بر تغییرات کیفی ماهی کیلکای سر و دم زده شکم خالی در سردخانه‌

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 23-30

نسرین خانه دان؛ عباسعلی مطلبی؛ علی اصغر خانی پور


3. رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 129-140

سهراب معینی؛ مریم ثابتیان؛ علی خالقی گرجی؛ مهرداد فرهنگی


5. تغییرات میزان ازت فرار و هیستامین ماهی کیلکا در روشهای نگهداری

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1380، صفحه 31-40

علی سلمانی؛ سلیمان غلامی پور؛ مهدی یوسفیان


6. بررسی انگلهای زئونوز در ماهی کیلکا

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377، صفحه 45-58

شکوفه شمسی؛ عبدالحسین دلیمی؛ رضا پورغلام