کلیدواژه‌ها = ماهی گل‌خورک
تعداد مقالات: 1
1. یافته کوتاه علمی : برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل‌خورک گونه‌ی Scartelaos tenuis در مناطق ساحلی بندر پل (استان هرمزگان)

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 145-148

مهسا قاسمی؛ احسان کامرانی؛ محمدرضا طاهری زاده؛ عیسی کمالی؛ پریسا محمودی