دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383 
بررسی بیوسیستماتیک گونه های جنس Alosa در سواحل استان های مازندران و گلستان

صفحه 13-26

محمدعلی افرایی بندپی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ علی سلمانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی


پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در حوضچه های فایبرگلاس و استخراج آگار از آن

صفحه 27-37

حسن اکبری؛ یوسف آفتابسوار؛ محسن ملکوتی؛ سعید تمدنی جهرمی؛ کیوان اجلالی خانقاه


شناسایی و تعیین تراکم لاروهای ماهیان منطقه خوریات لافت

صفحه 211-218

فرشته سراجی؛ فرشته اسلامی؛ کاظم خدادادی جوکار


تعیین بهترین دفعات غذادهی برای بچه فیل ماهیان

صفحه 145-158

محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ محمود بهمنی؛ حمیدرضا پورعلی؛ رضوان ا... کاظمی؛ مریم صالح پور