دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387 
بررسی اثرات شوری و نوع جلبک بر روی تراکم روتیفر ( Müller 1786 Brachionus plicatilis)در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 1-6

عبداله آرشام؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی؛ وحید یاوری؛ حسین پاشا زانوسی


نوسانات فصلی هورمونهای تستوسترون(T)، 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون (17α -OHP) و17– بتا استرادیول(E2) طی رسیدگی جنسی ماهی ازون برون پرورشی (Acipenser stellatus)

صفحه 7-16

محمود بهمنی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ محمد پوردهقانی؛ علی حلاجیان؛ سهراب دژندیان؛ جلیل جلیل پور


بررسی مولکولی جمعیت ذخایر ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) خلیج فارس و دریای عمان در آبهای ایران و کویت

صفحه 45-56

سهراب رضوانی گیل کلائی؛ نازلی گلستانی؛ محمدرضا فاطمی؛ فرامرز لالوئی؛ جاسم غفله مرمضی


تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و منگنز در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از مرحله لقاح تا تخم گشایی

صفحه 56-66

غلامرضا رفیعی؛ علیرضا میرواقفی؛ کامران رضائی توابع؛ باقر مجازی امیری؛ حسین عبدالحی


بررسی مقایسه ای ذخایر گونه های میگوی مولد در صیدگاه های شرق استان هرمزگان

صفحه 67-80

غلامعباس زرشناس؛ سید محمدرضا فاطمی؛ غلامحسین وثوقی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ محمد مومنی


مطالعه و بررسی امکان استخراج اسیدهای چرب امگا -3 از روغن ماهی کیلکا

صفحه 89-100

علی سلمانی جلودار؛ محمود رضائیان؛ سلیمان غلامی پور؛ رضا صفری؛ رضا پورغلام


بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید ( (Litopenaeus vannamei در آبهای لب شور زیر زمینی بافق یزد

صفحه 133-146

نسرین مشائی؛ فرهاد رجبی پور؛ عباس متین فر؛ حبیب سرسنگی؛ احمد بیطرف؛ محمدرضا حسینی