نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبهای ژرف ارزیابی میزان رشد، ‌‌توده زنده و محتوای رنگدانه‌‌های جلبک Dunaliella salina پرورش یافته در آبهای ژرف سیستان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 127-143]
 • آرایه شناسی فهرست گونه‌های تأیید شده ماهیان براساس کد بندی بین‌المللی جانورشناسی (خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 65-94]
 • آرتمیا تاثیر باکتری پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در کاهش سمیت دیازینون بر ناپلی Artemia franciscana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 25-38]
 • آرتمیا ارومیانا اثر سطوح مختلف ریز جلبک Aphanothece halophytica بر روند رشد و ترکیب شیمیایی ناپلئوس Artemia urmiana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 15-23]
 • آرتمیا بکرزا برآورد ذخایر سیست و زی‌توده آرتمیای تالاب نمکی میقان اراک [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 175-185]
 • آسیب DNA بررسی ویژگیهای رشد و اثرات ژنوتوکسیک در جلبک سبز Chlorella vulgaris در حضور نانو لولههای کربنی تک دیواره [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 161-173]
 • آسیب‌پذیری ذاتی ارزیابی آسیب‌پذیری گونه‌های ماهی عمده صید براساس پارامترهای جمعیتی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 53-63]
 • آستازانتین تأثیر سطوح مختلف آستازانتین جیره غذایی بر شاخص‌‌های بیوشیمیایی همولنف، محتوای کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده میگوی آب شیرین رودخانه‌ای شرق (Macrobrachium nipponense) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 131-147]
 • آفت‌کش ارگانوفسفره تاثیر باکتری پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در کاهش سمیت دیازینون بر ناپلی Artemia franciscana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 25-38]
 • آلکالاز مقایسه ترکیب تقریبی و پروفایل اسیدهای آمینه پروتئین‌‌های هیدرولیز شده گوشت، آرد و پساب کارخانه آرد ماهی (استیک واتر) ماهی کیلکای آنچووی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 43-61]
 • آلودگی بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات بستر ناحیه ساحلی جنوب دریای خزر [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 97-110]
 • آلوئه‌ورا ارزیابی اثرات حمام با غلظت‌های مختلف عصاره‌ هیدرو‌‌الکلی آلوئه‌ورا Aloe brabadensis)) بر کنترل ساپرولگنیازیس، شاخص‌های خونی و پاسخ‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 135-146]
 • آنتی اکسیدان تأثیر سطوح مختلف عصارة اتانولی گیاه هالوفیت سالیکورنیا (Salicornia persica) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، آنالیز لاشه و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی میگوهای جوان پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 135-147]
 • آنتی اکسیدان ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای هیدورلیز شده از پوسته خرچنگ Portunus segnis [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 65-77]
 • آنزیم سوپراکسید دیسموتاز تأثیر سطوح مختلف عصارة اتانولی گیاه هالوفیت سالیکورنیا (Salicornia persica) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، آنالیز لاشه و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی میگوهای جوان پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 135-147]
 • آنزیم‌های کبدی تأثیر نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های ایمنی و آنزیم‌های کبدی فیل‌ماهی (Huso huso) پرورشی جوان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 111-125]
 • آنزیم‌‌های کبدی بررسی تأثیر مقادیر مختلف پودر سویا (Glycine max) حاوی آنزیم فیزایم بر شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های کبدی سرم ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius Kessler, 1877) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 117-131]
 • آنزیم های گوارشی هیستومورفولوژی و مقایسه برخی آنزیم های گوارشی روده اصلی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) در دو فصل گرم و سرد [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 107-118]
 • آئروموناس هیدروفیلا جداسازی فاژ مؤثر بر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) از فاضلاب و استفاده از آن به منظور مهار رشد باکتری در گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 13-25]
 • آئروموناس هیدروفیلا: آسیب شناسی بررسی آسیب شناسی بافتی و تغییرات برخی شاخص‌های خونی ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) گونه‌های داخلی و فرانسوی ناشی از باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 159-174]

ا

 • اثرات اکوتوکسیسیتی بررسی ویژگیهای رشد و اثرات ژنوتوکسیک در جلبک سبز Chlorella vulgaris در حضور نانو لولههای کربنی تک دیواره [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 161-173]
 • ایران تعیین پتانسیل شکوفایی جلبکی و کیفیت آب بر اساس غلظت کلروفیل-آ ، تراکم و زی‌توده فیتوپلانکتون در مناطق ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 93-105]
 • اردک ماهی بررسی اثر وارد کردن اردک ماهی (Esox lucius) بر جمعیت برخی از ماهیان غیر اقتصادی دریاچه شهدای خلیج فارس، تهران [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 35-48]
 • ارزیابی خطر ارزیابی خطر و پهنه‌بندی ناپایداری صید میگو در صیدگاه‌‌های استان هرمزگان با استفاده از مدل‌‌سازی فازی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 121-133]
 • ارزیابی ذخایر برآورد ذخایر سیست و زی‌توده آرتمیای تالاب نمکی میقان اراک [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 175-185]
 • اسانس رازیانه اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و اسانس رازیانه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص کیفی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان تازه [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 63-82]
 • اسپیرولینا پلاتنسیس تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 95-109]
 • استان البرز بررسی ویژگی‌های زیستگاهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta Linnaeus, 1758) در سرشاخه‌های رودخانه طالقان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 111-120]
 • استان گیلان ارزیابی کارایی فنی شرکت‌‌های تعاونی صید پره استان گیلان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 147-159]
 • اسید چرب تاثیر کوئرستین عادی و نانوکپسوله شده با کیتوزان بر پروفایل اسید چرب بافت عضله و تخمک ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 39-49]
 • اسیدهای آمینه مقایسه ترکیب تقریبی و پروفایل اسیدهای آمینه پروتئین‌‌های هیدرولیز شده گوشت، آرد و پساب کارخانه آرد ماهی (استیک واتر) ماهی کیلکای آنچووی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 43-61]
 • الگوی رشد بررسی برخی از خصوصیات ریخت‌سنجی و پارامترهای رشد در خرچنگ ویولن‌‌زن  Austruca sindensis (Alcock, 1900)،  در ساحل شمالی جزیره قشم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]
 • امتیاز شیمیایی مقایسه ترکیب تقریبی و پروفایل اسیدهای آمینه پروتئین‌‌های هیدرولیز شده گوشت، آرد و پساب کارخانه آرد ماهی (استیک واتر) ماهی کیلکای آنچووی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 43-61]
 • ایمنی تاثیر سیستم بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد، شاخص‌‌های ایمنی و ترکیب لاشه ماهی تیلاپیای‌‌نیل (Oreochromis niloticus) در تراکم‌‌های مختلف در آب لب‌‌شور [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 175-185]
 • ایمنی کیفیت آب و عملکرد ایمنی ماهیان انگشت‌قد تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تحت تاثیر زمان‌های مختلف افزودن کربوهیدرات در سیستم تعویض آب محدود [دوره 30، شماره 3، 1400]
 • انتروکوکوس فکالیس اثر پروبیوتیک انتروکوکوس فکالیس بر رشد، شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 187-192]
 • انگل مطالعه اثر تروگزروتین خوراکی بر مقاومت در برابر انگل ایکتیوفتیریوس مولتی‌‌فیلیس (Ichthyophthirius multifilis) در ماهی‌‌قرمز (Carassius auratus) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 95-105]

ب

 • بابلسر بررسی تراکم و زی توده کرم پرتار Streblospio gynobranchiata در رسوبات بستر سواحل بندرترکمن و بابلسر در منطقه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 27-37]
 • بازدارندگی آنزیم پلی فنول اکسیداز خواص آنتی‌اکسیدانی و میزان بازدارندگی آنزیم پلی‌فنول اکسیداز میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در عصاره‌های مختلف جلبک‌های قهوه‌ای [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 23-33]
 • بازماندگی بررسی اثر سطوح مختلف شوری با نمک دریاچه ارومیه بر رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی فراسنجههای سرمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 53-63]
 • بازماندگی تأثیر سطوح مختلف عصاره گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر عملکرد رشد و پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 83-92]
 • بازماندگی اثرات سطوح مختلف جایگزینی پودر ملخ صحرایی (Schistocerca gregaria) بر عملکرد رشد، بقا، ترکیبات بیوشیمیایی و آنزیم‌‌های هضمی روده بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 12-1]
 • بازماندگی بررسی رشد، زنده مانی و بد‌شکلی ناشی از القاء تریپلوئیدی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله شوک گرمایی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 24-13]
 • بافت شناسی اثر محافظتی کوئرستین بر سمیت نانوذرات نقره در بافت آبشش، مغز و نخاع ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 49-60]
 • باکتری تاثیر باکتری پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در کاهش سمیت دیازینون بر ناپلی Artemia franciscana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 25-38]
 • باکتریوفاژ جداسازی فاژ مؤثر بر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) از فاضلاب و استفاده از آن به منظور مهار رشد باکتری در گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 13-25]
 • بایوفلاک مقایسه سیستم مدار بسته و بایوفلاک بر تغییرات شاخص‌های رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات بیوشیمی لاشه کپور ماهی معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 59-68]
 • بتا‌‌کاروتن بررسی اثرات شوری‌‌‌های مختلف بر میزان رنگدانه‌‌‌های ارزشمند ریزجلبک نمکدوستCyanothece sp. شناسایی شده از کشندان پشت سدی لیپار (چابهار) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 121-133]
 • بتائین تاثیر افزودن مکمل بتائین به جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo caspius) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیب بدن، شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون و قابلیت هضم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 135-147]
 • بچه‌‌ماهیان خاویاری بررسی کمی و کیفی بچه‌‌ماهیان خاویاری تا زمان رهاسازی در رودخانه سفیدرود [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 93-102]
 • بد‌شکلی Oncorhynchus mykiss بررسی رشد، زنده مانی و بد‌شکلی ناشی از القاء تریپلوئیدی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله شوک گرمایی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 24-13]
 • برآورد جمعیت بررسی اثر وارد کردن اردک ماهی (Esox lucius) بر جمعیت برخی از ماهیان غیر اقتصادی دریاچه شهدای خلیج فارس، تهران [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 35-48]
 • بررسی کمی وکیفی بررسی کمی و کیفی بچه‌‌ماهیان خاویاری تا زمان رهاسازی در رودخانه سفیدرود [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 93-102]
 • بسته‌بندی تحت اتمسفر اصلاح شده اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و اسانس رازیانه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص کیفی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان تازه [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 63-82]
 • بندر ترکمن بررسی تراکم و زی توده کرم پرتار Streblospio gynobranchiata در رسوبات بستر سواحل بندرترکمن و بابلسر در منطقه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 27-37]
 • بیوسیلاژ اثر استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ در فرمولاسیون جیره بر شاخص‌‌های رشد ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 69-82]
 • بیوفلاک تاثیر سیستم بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد، شاخص‌‌های ایمنی و ترکیب لاشه ماهی تیلاپیای‌‌نیل (Oreochromis niloticus) در تراکم‌‌های مختلف در آب لب‌‌شور [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 175-185]
 • بیوفلاک کیفیت آب و عملکرد ایمنی ماهیان انگشت‌قد تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تحت تاثیر زمان‌های مختلف افزودن کربوهیدرات در سیستم تعویض آب محدود [دوره 30، شماره 3، 1400]

پ

 • پارامترهای آب و هوایی بررسی روند سلامت مرجان‌های انتقال یافته در خلیج چابهار با روش Coral Watch و Line Intercept Transect مبتنی بر پارامترهای آب و هوایی [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 107-117]
 • پارامترهای جمعیتی ارزیابی آسیب‌پذیری گونه‌های ماهی عمده صید براساس پارامترهای جمعیتی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 53-63]
 • پارامترهای رشد بررسی برخی از خصوصیات ریخت‌سنجی و پارامترهای رشد در خرچنگ ویولن‌‌زن  Austruca sindensis (Alcock, 1900)،  در ساحل شمالی جزیره قشم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]
 • پپتیدهای زیست‌‌فعال نانو ریزپوشانی پپتیدهای زیست‌‌فعال حاصل از آبکافت آنزیمی ضایعات میگو با پوشش ترکیبی نانولیپوزوم-کیتوزان و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی، آنتی‌‌اکسیدانی و ضد فشار خونی محصول [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 83-95]
 • پپتیدهای زیست‌‌‌‌فعال سنجش خواص عملکردی پپتیدهای زیست‌‌فعال تولیدی از ضایعات میگو در مراکز فراوری با استفاده از آنزیم پروتامکس در درجات آبکافت مختلف [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 83-97]
 • پتانسیل شکوفایی جلبکی تعیین پتانسیل شکوفایی جلبکی و کیفیت آب بر اساس غلظت کلروفیل-آ ، تراکم و زی‌توده فیتوپلانکتون در مناطق ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 93-105]
 • پخشینه رژیمی تهیه پخشینه رژیمی با استفاده از پکتین و ژلاتین حاصل از پوست کپور نقره‌‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و ارزیابی آن طی پنج هفته نگهداری در یخچال [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 145-156]
 • پراکندگی مواد مغذی-شوری تغییرات زمانی-مکانی شاخص سطح تروفیک (TRIXcs)، ریسک یوتریفیکاسیون (UNTRIX) و تعیین مناطق تحت تأثیر با استفاده از الگوی شوری مکانی در سواحل حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 61-73]
 • پروبیوتیک اثر پروبیوتیک انتروکوکوس فکالیس بر رشد، شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 187-192]
 • پروبیوتیک تاثیر باکتری پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در کاهش سمیت دیازینون بر ناپلی Artemia franciscana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 25-38]
 • پروتامکس سنجش خواص عملکردی پپتیدهای زیست‌‌فعال تولیدی از ضایعات میگو در مراکز فراوری با استفاده از آنزیم پروتامکس در درجات آبکافت مختلف [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 83-97]
 • پروتئین هیدرولیز شده مقایسه ترکیب تقریبی و پروفایل اسیدهای آمینه پروتئین‌‌های هیدرولیز شده گوشت، آرد و پساب کارخانه آرد ماهی (استیک واتر) ماهی کیلکای آنچووی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 43-61]
 • پروستاگلاندین تاثیر عصاره تخمدان ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) حاوی پروستاگلاندین (PGF2α) بر نوسانات هورمون تستوسترون، شاخص GSI و تحرک اسپرم در جنس نر [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 13-1]
 • پست لارو تأثیر سطوح مختلف عصارة اتانولی گیاه هالوفیت سالیکورنیا (Salicornia persica) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، آنالیز لاشه و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی میگوهای جوان پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 135-147]
 • پست لارو بررسی اثرات تغذیه از لارو مگس خانگی بر میزان هماوری مولدین و تکامل لاروی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 119-129]
 • پکتین تهیه پخشینه رژیمی با استفاده از پکتین و ژلاتین حاصل از پوست کپور نقره‌‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و ارزیابی آن طی پنج هفته نگهداری در یخچال [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 145-156]
 • پودر حشره اثرات سطوح مختلف جایگزینی پودر ملخ صحرایی (Schistocerca gregaria) بر عملکرد رشد، بقا، ترکیبات بیوشیمیایی و آنزیم‌‌های هضمی روده بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 12-1]
 • پودر سویا (Glycine max) بررسی تأثیر مقادیر مختلف پودر سویا (Glycine max) حاوی آنزیم فیزایم بر شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های کبدی سرم ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius Kessler, 1877) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 117-131]
 • پوشش خوراکی بررسی اثر آنتیاکسیدانی پوشش خوراکی پولولان حاوی عصاره علف چشمه (Nasturtiumn officinale ) بر فساد شیمیایی فیله فیل ماهی (Huso huso) طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]
 • پوشش‌های انعطاف‌پذیر چند لایه اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و اسانس رازیانه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص کیفی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان تازه [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 63-82]
 • پولولان بررسی اثر آنتیاکسیدانی پوشش خوراکی پولولان حاوی عصاره علف چشمه (Nasturtiumn officinale ) بر فساد شیمیایی فیله فیل ماهی (Huso huso) طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]

ت

 • تاسماهی سیبری تأثیر مکمل نوکلئوتید (آسکوژن) جیره غذایی بر شاخص‌‌های خونی و ترکیبات لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 149-158]
 • تالاب میقان برآورد ذخایر سیست و زی‌توده آرتمیای تالاب نمکی میقان اراک [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 175-185]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی کارایی فنی شرکت‌‌های تعاونی صید پره استان گیلان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 147-159]
 • تراکم مقایسه سودآوری تراکم‌های مختلف ذخیره‌سازی پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی مجتمع پرورش میگوی دلوار استان بوشهر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]
 • تراکم تاثیر سیستم بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد، شاخص‌‌های ایمنی و ترکیب لاشه ماهی تیلاپیای‌‌نیل (Oreochromis niloticus) در تراکم‌‌های مختلف در آب لب‌‌شور [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 175-185]
 • تراکم بررسی تراکم و زی توده کرم پرتار Streblospio gynobranchiata در رسوبات بستر سواحل بندرترکمن و بابلسر در منطقه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 27-37]
 • تریپلوئید بررسی رشد، زنده مانی و بد‌شکلی ناشی از القاء تریپلوئیدی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله شوک گرمایی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 24-13]
 • ترکیبات طبیعی دریایی بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصارههای قلم دریایی Virgularia juncea از خلیج فارس [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • ترکیبات لاشه تأثیر مکمل نوکلئوتید (آسکوژن) جیره غذایی بر شاخص‌‌های خونی و ترکیبات لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 149-158]
 • ترکیبات لاشه مقایسه سیستم مدار بسته و بایوفلاک بر تغییرات شاخص‌های رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات بیوشیمی لاشه کپور ماهی معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 59-68]
 • ترکیب اسید چرب اثر آرتمیا Artemia urmiana غنی شده با ریزجلبک کیتوسروس (Chaetoceros sp.) بر ترکیب اسیدهای چرب و وضعیت آنتی‌اکسیدانی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 13-23]
 • ترکیب پروتئین حیوانی و گیاهی ارزیابی تأثیر جایگزینی تلفیقی پروتئین‌‌های گیاهی و جانوری به‌ جای پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌‌های سوماتیک بدنی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 119-134]
 • ترکیب شیمیایی اثر سطوح مختلف ریز جلبک Aphanothece halophytica بر روند رشد و ترکیب شیمیایی ناپلئوس Artemia urmiana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 15-23]
 • ترکیب لاشه اثرات سطوح مختلف جایگزینی پودر ملخ صحرایی (Schistocerca gregaria) بر عملکرد رشد، بقا، ترکیبات بیوشیمیایی و آنزیم‌‌های هضمی روده بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 12-1]
 • تری متوپریم سولفامتوکسازول برخی عوامل خطرساز بر تولید ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با تأکید بر شاخص‌‌های میکروبی و فلزات سنگین آب مزارع حاشیه رودخانه هراز [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 25-42]
 • تروگزروتین مطالعه اثر تروگزروتین خوراکی بر مقاومت در برابر انگل ایکتیوفتیریوس مولتی‌‌فیلیس (Ichthyophthirius multifilis) در ماهی‌‌قرمز (Carassius auratus) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 95-105]
 • تیزکولی بررسی اثر وارد کردن اردک ماهی (Esox lucius) بر جمعیت برخی از ماهیان غیر اقتصادی دریاچه شهدای خلیج فارس، تهران [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 35-48]
 • تصفیه تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 95-109]
 • تغذیه تاثیر کوئرستین عادی و نانوکپسوله شده با کیتوزان بر پروفایل اسید چرب بافت عضله و تخمک ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 39-49]
 • تفاوت ژنتیکی ارزیابی تغییرات شاخص‌‌های تجاری خاویار بلوگا (Huso huso) دریای مازندران تحت پرورش در آب شیرین : ریزمغذی‌‌های معدنی، رنگ و ساختار ژنتیکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]
 • تکثیر مصنوعی مقایسه تأثیر هیپوکلریت سدیم و گل رس در رفع چسبندگی تخم لقاح یافته تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 79-93]
 • تیلاپیا تاثیر سیستم بیوفلاک بر کیفیت آب، عملکرد رشد، شاخص‌‌های ایمنی و ترکیب لاشه ماهی تیلاپیای‌‌نیل (Oreochromis niloticus) در تراکم‌‌های مختلف در آب لب‌‌شور [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 175-185]
 • تیلاپیای نیل کیفیت آب و عملکرد ایمنی ماهیان انگشت‌قد تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تحت تاثیر زمان‌های مختلف افزودن کربوهیدرات در سیستم تعویض آب محدود [دوره 30، شماره 3، 1400]
 • تنوع زیستی مطالعه تنوع زیستی و فراوانی کرم‌‌های پرتار در سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 75-91]

ج

 • جزیره قشم بررسی خصوصیات مورفومتریک خرچنگ Ocypode rotundata (Miers, 1882)در سواحل جنوب و جنوب غربی جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 65-82]
 • جزیره قشم بررسی برخی از خصوصیات ریخت‌سنجی و پارامترهای رشد در خرچنگ ویولن‌‌زن  Austruca sindensis (Alcock, 1900)،  در ساحل شمالی جزیره قشم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]
 • جلبک ارزیابی میزان رشد، ‌‌توده زنده و محتوای رنگدانه‌‌های جلبک Dunaliella salina پرورش یافته در آبهای ژرف سیستان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 127-143]
 • جلبک‌ قهوه‌ای خواص آنتی‌اکسیدانی و میزان بازدارندگی آنزیم پلی‌فنول اکسیداز میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در عصاره‌های مختلف جلبک‌های قهوه‌ای [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 23-33]
 • جوامع ماکروبنتیک همبستگی بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتیک بنادر جنوب شرقی دریای خزر (بندر ترکمن و بندر فریدونکنار) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 161-173]
 • جوامع مرجان بررسی روند سلامت مرجان‌های انتقال یافته در خلیج چابهار با روش Coral Watch و Line Intercept Transect مبتنی بر پارامترهای آب و هوایی [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 107-117]
 • جیوه اثر دو شکل معدنی ونانو ذره سلنیوم بر پارامترهای بیوشیمیایی عضله، سرم، دفاع آنتی‌‌اکسیدانی پس از مواجهه با کلرید جیوه در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 41-57]
 • جیوه برخی عوامل خطرساز بر تولید ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با تأکید بر شاخص‌‌های میکروبی و فلزات سنگین آب مزارع حاشیه رودخانه هراز [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 25-42]

چ

 • چارچوب جهانی تغییر اقلیم ارزیابی آسیب‌پذیری گونه‌های ماهی عمده صید براساس پارامترهای جمعیتی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 53-63]
 • چربی‎ بررسی اثر شدت نور بر میزان تولید چربی در ریزجلبک Chlamydomonas reinhardtii به منظور تولید سوخت زیستی [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 149-160]

ح

 • حمام درمانی ارزیابی اثرات حمام با غلظت‌های مختلف عصاره‌ هیدرو‌‌الکلی آلوئه‌ورا Aloe brabadensis)) بر کنترل ساپرولگنیازیس، شاخص‌های خونی و پاسخ‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 135-146]
 • حوضه آبریز دریای خزر بررسی ویژگی‌های زیستگاهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta Linnaeus, 1758) در سرشاخه‌های رودخانه طالقان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 111-120]

خ

 • خاویار ارزیابی تغییرات شاخص‌‌های تجاری خاویار بلوگا (Huso huso) دریای مازندران تحت پرورش در آب شیرین : ریزمغذی‌‌های معدنی، رنگ و ساختار ژنتیکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]
 • خرچنگ بررسی فراوانی و برخی خصوصیات تولیدمثل دو گونه خرچنگ ماه Matuta victor (Fabricius, 1781) و Matuta planipes (Fabricius, 1798) در ساحل گهردو، دریای عمان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 39-51]
 • خرچنگ شبح بررسی خصوصیات مورفومتریک خرچنگ Ocypode rotundata (Miers, 1882)در سواحل جنوب و جنوب غربی جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 65-82]
 • خلیج چابهار بررسی روند سلامت مرجان‌های انتقال یافته در خلیج چابهار با روش Coral Watch و Line Intercept Transect مبتنی بر پارامترهای آب و هوایی [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 107-117]
 • خلیج عمان فهرست گونه‌های تأیید شده ماهیان براساس کد بندی بین‌المللی جانورشناسی (خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 65-94]
 • خلیج فارس ارزیابی سطوح فلزات سنگین سرب، نیکل، روی، آهن و مس در بافت عضله ماهی Liza klunzingeri و میزان ریسک مصرف آن در جزایر ( قشم، هنگام و هرمز )، استان هرمزگان [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • خلیج فارس مقایسه سودآوری تراکم‌های مختلف ذخیره‌سازی پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی مجتمع پرورش میگوی دلوار استان بوشهر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]
 • خلیج فارس فهرست گونه‌های تأیید شده ماهیان براساس کد بندی بین‌المللی جانورشناسی (خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 65-94]
 • خلیج فارس ارزیابی خطر و پهنه‌بندی ناپایداری صید میگو در صیدگاه‌‌های استان هرمزگان با استفاده از مدل‌‌سازی فازی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 121-133]
 • خلیج فارس بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصارههای قلم دریایی Virgularia juncea از خلیج فارس [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • خلیج فارس شناسایی مولکولی خرچنگ گرد frontalis Epixanthus (Brachyuran: Oziinae) از سواحل صخره ای استان بوشهر با استفاده از روش بارکدگذاری DNA [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 161-171]
 • خواص آنتی‌اکسیدانی خواص آنتی‌اکسیدانی و میزان بازدارندگی آنزیم پلی‌فنول اکسیداز میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در عصاره‌های مختلف جلبک‌های قهوه‌ای [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 23-33]
 • خواص ضد باکتریایی نانو ریزپوشانی پپتیدهای زیست‌‌فعال حاصل از آبکافت آنزیمی ضایعات میگو با پوشش ترکیبی نانولیپوزوم-کیتوزان و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی، آنتی‌‌اکسیدانی و ضد فشار خونی محصول [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 83-95]
 • خواص عملکردی پپتیدها سنجش خواص عملکردی پپتیدهای زیست‌‌فعال تولیدی از ضایعات میگو در مراکز فراوری با استفاده از آنزیم پروتامکس در درجات آبکافت مختلف [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 83-97]
 • خوراک بررسی کیفیت خوراک پرواری ماهیان قزل‏آلا در مزارع پرورش ماهی استان فارس [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • خون‌ شناسی ارزیابی اثرات حمام با غلظت‌های مختلف عصاره‌ هیدرو‌‌الکلی آلوئه‌ورا Aloe brabadensis)) بر کنترل ساپرولگنیازیس، شاخص‌های خونی و پاسخ‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 135-146]

د

 • دیازینون تاثیر باکتری پروبیوتیک Pediococcus acidilactici در کاهش سمیت دیازینون بر ناپلی Artemia franciscana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 25-38]
 • دریاچه ارومیه بررسی اثر سطوح مختلف شوری با نمک دریاچه ارومیه بر رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی فراسنجههای سرمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 53-63]
 • دریاچه چیتگر بررسی اثر وارد کردن اردک ماهی (Esox lucius) بر جمعیت برخی از ماهیان غیر اقتصادی دریاچه شهدای خلیج فارس، تهران [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 35-48]
 • دریای خزر بررسی فراوانی و وزن توده زنده گونه‌های مختلف راسته دوجورپایان (Amphipoda) در سواحل جنوبی دریای خزر (منطقه گهرباران) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 25-36]
 • دریای خزر تعیین پتانسیل شکوفایی جلبکی و کیفیت آب بر اساس غلظت کلروفیل-آ ، تراکم و زی‌توده فیتوپلانکتون در مناطق ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 93-105]
 • دریای خزر تغییرات زمانی-مکانی شاخص سطح تروفیک (TRIXcs)، ریسک یوتریفیکاسیون (UNTRIX) و تعیین مناطق تحت تأثیر با استفاده از الگوی شوری مکانی در سواحل حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 61-73]
 • دریای خزر مطالعه تنوع زیستی و فراوانی کرم‌‌های پرتار در سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 75-91]
 • دریای خزر بررسی کمی و کیفی بچه‌‌ماهیان خاویاری تا زمان رهاسازی در رودخانه سفیدرود [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 93-102]
 • دریای خزر همبستگی بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتیک بنادر جنوب شرقی دریای خزر (بندر ترکمن و بندر فریدونکنار) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 161-173]
 • دریای خزر بررسی تراکم و زی توده کرم پرتار Streblospio gynobranchiata در رسوبات بستر سواحل بندرترکمن و بابلسر در منطقه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 27-37]
 • دریای خزر ارزیابی کارایی فنی شرکت‌‌های تعاونی صید پره استان گیلان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 147-159]
 • دریای خزر بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات بستر ناحیه ساحلی جنوب دریای خزر [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 97-110]
 • دریای عمان مدل‌سازی پراکنش ماهی تون هوور (Thunnus tonggol Bleeker, 1851) با استفاده از مدل جمعی تعمیم ‌یافته و داده‌های سنجش از دور در آبهای دریای عمان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 25-39]
 • دریای عمان بررسی تغییرات فصلی بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک قهوه‌ای Nizamuddinia zanardinii قبل و بعد مانسون در سواحل شمالی دریای عمان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 99-110]
 • دستگاه جذب اتمی ارزیابی سطوح فلزات سنگین سرب، نیکل، روی، آهن و مس در بافت عضله ماهی Liza klunzingeri و میزان ریسک مصرف آن در جزایر ( قشم، هنگام و هرمز )، استان هرمزگان [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • دوجورپایان بررسی فراوانی و وزن توده زنده گونه‌های مختلف راسته دوجورپایان (Amphipoda) در سواحل جنوبی دریای خزر (منطقه گهرباران) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 25-36]

ر

 • ریخت‌‌سنجی بررسی خصوصیات مورفومتریک خرچنگ Ocypode rotundata (Miers, 1882)در سواحل جنوب و جنوب غربی جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 65-82]
 • ریزجلبک بررسی اثر شدت نور بر میزان تولید چربی در ریزجلبک Chlamydomonas reinhardtii به منظور تولید سوخت زیستی [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 149-160]
 • ریزجلبک Aphanothece halophytica اثر سطوح مختلف ریز جلبک Aphanothece halophytica بر روند رشد و ترکیب شیمیایی ناپلئوس Artemia urmiana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 15-23]
 • ریز‌‌جلبکCyanothece sp بررسی اثرات شوری‌‌‌های مختلف بر میزان رنگدانه‌‌‌های ارزشمند ریزجلبک نمکدوستCyanothece sp. شناسایی شده از کشندان پشت سدی لیپار (چابهار) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 121-133]
 • ریزجلبک کیتوسروس اثر آرتمیا Artemia urmiana غنی شده با ریزجلبک کیتوسروس (Chaetoceros sp.) بر ترکیب اسیدهای چرب و وضعیت آنتی‌اکسیدانی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 13-23]
 • ریزمغذی‌‌های معدنی ارزیابی تغییرات شاخص‌‌های تجاری خاویار بلوگا (Huso huso) دریای مازندران تحت پرورش در آب شیرین : ریزمغذی‌‌های معدنی، رنگ و ساختار ژنتیکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]
 • ریسک یوتریفیکاسیون تغییرات زمانی-مکانی شاخص سطح تروفیک (TRIXcs)، ریسک یوتریفیکاسیون (UNTRIX) و تعیین مناطق تحت تأثیر با استفاده از الگوی شوری مکانی در سواحل حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 61-73]
 • رسوب ارزیابی کیفیت محیطی رسوبات رودخانه کرج (استان البرز) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-52]
 • رسوب همبستگی بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتیک بنادر جنوب شرقی دریای خزر (بندر ترکمن و بندر فریدونکنار) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 161-173]
 • رسوب بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات بستر ناحیه ساحلی جنوب دریای خزر [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 97-110]
 • رشد بررسی اثر سطوح مختلف شوری با نمک دریاچه ارومیه بر رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی فراسنجههای سرمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 53-63]
 • رشد تأثیر سطوح مختلف عصاره گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر عملکرد رشد و پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 83-92]
 • رشد اثر سطوح مختلف ریز جلبک Aphanothece halophytica بر روند رشد و ترکیب شیمیایی ناپلئوس Artemia urmiana [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 15-23]
 • رشد تاثیر افزودن مکمل بتائین به جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo caspius) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیب بدن، شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون و قابلیت هضم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 135-147]
 • رشد بررسی اثر شدت نور بر میزان تولید چربی در ریزجلبک Chlamydomonas reinhardtii به منظور تولید سوخت زیستی [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 149-160]
 • رشد مقایسه سیستم مدار بسته و بایوفلاک بر تغییرات شاخص‌های رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات بیوشیمی لاشه کپور ماهی معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 59-68]
 • رشد بررسی اثرات شوری‌‌‌های مختلف بر میزان رنگدانه‌‌‌های ارزشمند ریزجلبک نمکدوستCyanothece sp. شناسایی شده از کشندان پشت سدی لیپار (چابهار) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 121-133]
 • رشد بررسی رشد، زنده مانی و بد‌شکلی ناشی از القاء تریپلوئیدی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله شوک گرمایی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 24-13]
 • رفتار مصرف‌‌کنندگان عوامل مؤثر بر انتخاب ماهیان پرمصرف دریایی ( مطالعه موردی: شهرستان بندرعباس) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 111-120]
 • رفتار مصرف‌‌کنندگان تحلیل مدل مفهومی رفتار خریداران ماهی (مطالعه موردی: غرب استان مازندران) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 149-163]
 • رفع چسبندگی تخم مقایسه تأثیر هیپوکلریت سدیم و گل رس در رفع چسبندگی تخم لقاح یافته تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 79-93]
 • رنگ ارزیابی تغییرات شاخص‌‌های تجاری خاویار بلوگا (Huso huso) دریای مازندران تحت پرورش در آب شیرین : ریزمغذی‌‌های معدنی، رنگ و ساختار ژنتیکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]
 • رهاسازی بررسی کمی و کیفی بچه‌‌ماهیان خاویاری تا زمان رهاسازی در رودخانه سفیدرود [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 93-102]
 • رودخانه دینور بررسی فراوانی و شاخص‌‌های تنوع زیستی ماهیان در رودخانه دینور، استان کرمانشاه [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 165-173]
 • رودخانه سفید‌‌رود بررسی کمی و کیفی بچه‌‌ماهیان خاویاری تا زمان رهاسازی در رودخانه سفیدرود [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 93-102]
 • رودخانه طالقان بررسی ویژگی‌های زیستگاهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta Linnaeus, 1758) در سرشاخه‌های رودخانه طالقان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 111-120]
 • رودخانه کرج ارزیابی کیفیت محیطی رسوبات رودخانه کرج (استان البرز) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-52]
 • رودخانه هراز برخی عوامل خطرساز بر تولید ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با تأکید بر شاخص‌‌های میکروبی و فلزات سنگین آب مزارع حاشیه رودخانه هراز [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 25-42]
 • روده هیستومورفولوژی و مقایسه برخی آنزیم های گوارشی روده اصلی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) در دو فصل گرم و سرد [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 107-118]
 • روش Coral Watch بررسی روند سلامت مرجان‌های انتقال یافته در خلیج چابهار با روش Coral Watch و Line Intercept Transect مبتنی بر پارامترهای آب و هوایی [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 107-117]
 • روش Line Intercept Transect بررسی روند سلامت مرجان‌های انتقال یافته در خلیج چابهار با روش Coral Watch و Line Intercept Transect مبتنی بر پارامترهای آب و هوایی [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 107-117]
 • روش آنالیز کاهشی مدل‌سازی پراکنش ماهی تون هوور (Thunnus tonggol Bleeker, 1851) با استفاده از مدل جمعی تعمیم ‌یافته و داده‌های سنجش از دور در آبهای دریای عمان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 25-39]

ز

 • زی توده بررسی فراوانی و وزن توده زنده گونه‌های مختلف راسته دوجورپایان (Amphipoda) در سواحل جنوبی دریای خزر (منطقه گهرباران) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 25-36]
 • زی‌‌توده بررسی تراکم و زی توده کرم پرتار Streblospio gynobranchiata در رسوبات بستر سواحل بندرترکمن و بابلسر در منطقه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 27-37]
 • زیستگاه مطلوب مدل‌سازی پراکنش ماهی تون هوور (Thunnus tonggol Bleeker, 1851) با استفاده از مدل جمعی تعمیم ‌یافته و داده‌های سنجش از دور در آبهای دریای عمان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 25-39]

ژ

 • ژلاتین پوست کپور نقره‌ای تهیه پخشینه رژیمی با استفاده از پکتین و ژلاتین حاصل از پوست کپور نقره‌‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و ارزیابی آن طی پنج هفته نگهداری در یخچال [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 145-156]

س

 • ساپرولگنیازیس ارزیابی اثرات حمام با غلظت‌های مختلف عصاره‌ هیدرو‌‌الکلی آلوئه‌ورا Aloe brabadensis)) بر کنترل ساپرولگنیازیس، شاخص‌های خونی و پاسخ‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 135-146]
 • سیتوکروم اکسیداز میتوکندری شناسایی مولکولی خرچنگ گرد frontalis Epixanthus (Brachyuran: Oziinae) از سواحل صخره ای استان بوشهر با استفاده از روش بارکدگذاری DNA [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 161-171]
 • سیستان ارزیابی میزان رشد، ‌‌توده زنده و محتوای رنگدانه‌‌های جلبک Dunaliella salina پرورش یافته در آبهای ژرف سیستان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 127-143]
 • سیستم ایمنی تأثیر نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های ایمنی و آنزیم‌های کبدی فیل‌ماهی (Huso huso) پرورشی جوان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 111-125]
 • سطح تروفیک تغییرات زمانی-مکانی شاخص سطح تروفیک (TRIXcs)، ریسک یوتریفیکاسیون (UNTRIX) و تعیین مناطق تحت تأثیر با استفاده از الگوی شوری مکانی در سواحل حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 61-73]
 • سطح تروفیکی تعیین پتانسیل شکوفایی جلبکی و کیفیت آب بر اساس غلظت کلروفیل-آ ، تراکم و زی‌توده فیتوپلانکتون در مناطق ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 93-105]
 • سلنیت سدیم اثر دو شکل معدنی ونانو ذره سلنیوم بر پارامترهای بیوشیمیایی عضله، سرم، دفاع آنتی‌‌اکسیدانی پس از مواجهه با کلرید جیوه در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 41-57]
 • سمیت اثر محافظتی کوئرستین بر سمیت نانوذرات نقره در بافت آبشش، مغز و نخاع ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 49-60]
 • سیمینه‌رود مقایسه هماوری مروارید ماهی (Acanthobrama urmianus Gunther, 1899) در رودخانه‌های مهابادچای و سیمینه رود (حوضه دریاچه ارومیه) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 147-159]
 • سواحل ایرانی تغییرات زمانی-مکانی شاخص سطح تروفیک (TRIXcs)، ریسک یوتریفیکاسیون (UNTRIX) و تعیین مناطق تحت تأثیر با استفاده از الگوی شوری مکانی در سواحل حوزه جنوبی دریای خزر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 61-73]
 • سواحل جنوب غربی مطالعه تنوع زیستی و فراوانی کرم‌‌های پرتار در سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 75-91]
 • سوخت زیستی بررسی اثر شدت نور بر میزان تولید چربی در ریزجلبک Chlamydomonas reinhardtii به منظور تولید سوخت زیستی [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 149-160]
 • سود‌آوری مقایسه سودآوری تراکم‌های مختلف ذخیره‌سازی پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی مجتمع پرورش میگوی دلوار استان بوشهر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]

ش

 • شاخص سیمپسون بررسی فراوانی و شاخص‌‌های تنوع زیستی ماهیان در رودخانه دینور، استان کرمانشاه [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 165-173]
 • شاخص شانون-وینر بررسی فراوانی و شاخص‌‌های تنوع زیستی ماهیان در رودخانه دینور، استان کرمانشاه [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 165-173]
 • شاخص غنی شدگی ارزیابی کیفیت محیطی رسوبات رودخانه کرج (استان البرز) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-52]
 • شاخص گنادوسوماتیک بررسی فراوانی و برخی خصوصیات تولیدمثل دو گونه خرچنگ ماه Matuta victor (Fabricius, 1781) و Matuta planipes (Fabricius, 1798) در ساحل گهردو، دریای عمان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 39-51]
 • شاخص‌‌های ایمنی تأثیر سطوح مختلف عصاره گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر عملکرد رشد و پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 83-92]
 • شاخص‌‌های خونی بررسی اثر سطوح مختلف شوری با نمک دریاچه ارومیه بر رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی فراسنجههای سرمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 53-63]
 • شاخص‌‌های خونی تأثیر مکمل نوکلئوتید (آسکوژن) جیره غذایی بر شاخص‌‌های خونی و ترکیبات لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 149-158]
 • شاخص های رشد ارزیابی تأثیر جایگزینی تلفیقی پروتئین‌‌های گیاهی و جانوری به‌ جای پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌‌های سوماتیک بدنی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 119-134]
 • شاخص های رشد اثر استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ در فرمولاسیون جیره بر شاخص‌‌های رشد ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 69-82]
 • شاخص‌های‌رشد تأثیر نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های ایمنی و آنزیم‌های کبدی فیل‌ماهی (Huso huso) پرورشی جوان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 111-125]
 • شاخص‌‌های رشد اثر پروبیوتیک انتروکوکوس فکالیس بر رشد، شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 187-192]
 • شاخص‌‌های هپاتوسوماتیک و احشایی ارزیابی تأثیر جایگزینی تلفیقی پروتئین‌‌های گیاهی و جانوری به‌ جای پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌‌های سوماتیک بدنی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 119-134]
 • شدت نور بررسی اثر شدت نور بر میزان تولید چربی در ریزجلبک Chlamydomonas reinhardtii به منظور تولید سوخت زیستی [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 149-160]
 • شکوفایی جلبک مضرHAB ارزیابی فعالیت ضد جلبکی جدایههای Pseudomonas در مقابل سیانوباکتری spumigena ‎Nodularia در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 187-193]
 • شوری بررسی اثرات شوری‌‌‌های مختلف بر میزان رنگدانه‌‌‌های ارزشمند ریزجلبک نمکدوستCyanothece sp. شناسایی شده از کشندان پشت سدی لیپار (چابهار) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 121-133]

ض

 • ضایعات مرغ اثر استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ در فرمولاسیون جیره بر شاخص‌‌های رشد ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 69-82]
 • ضایعات میگو سنجش خواص عملکردی پپتیدهای زیست‌‌فعال تولیدی از ضایعات میگو در مراکز فراوری با استفاده از آنزیم پروتامکس در درجات آبکافت مختلف [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 83-97]
 • ضایعات میگو نانو ریزپوشانی پپتیدهای زیست‌‌فعال حاصل از آبکافت آنزیمی ضایعات میگو با پوشش ترکیبی نانولیپوزوم-کیتوزان و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی، آنتی‌‌اکسیدانی و ضد فشار خونی محصول [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 83-95]
 • ضد‌‌باکتری بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصارههای قلم دریایی Virgularia juncea از خلیج فارس [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • ضریب تبدیل غذا تأثیر نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های ایمنی و آنزیم‌های کبدی فیل‌ماهی (Huso huso) پرورشی جوان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 111-125]
 • ضریب تبدیل غذایی اثر استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ در فرمولاسیون جیره بر شاخص‌‌های رشد ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 69-82]

ع

 • عصاره آقطی تأثیر سطوح مختلف عصاره گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر عملکرد رشد و پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 83-92]
 • عصاره علف چشمه بررسی اثر آنتیاکسیدانی پوشش خوراکی پولولان حاوی عصاره علف چشمه (Nasturtiumn officinale ) بر فساد شیمیایی فیله فیل ماهی (Huso huso) طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]
 • عمر ماندگاری تهیه پخشینه رژیمی با استفاده از پکتین و ژلاتین حاصل از پوست کپور نقره‌‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) و ارزیابی آن طی پنج هفته نگهداری در یخچال [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 145-156]

غ

 • غالبیت بررسی فراوانی و شاخص‌‌های تنوع زیستی ماهیان در رودخانه دینور، استان کرمانشاه [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 165-173]

ف

 • فاضلاب جداسازی فاژ مؤثر بر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) از فاضلاب و استفاده از آن به منظور مهار رشد باکتری در گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 13-25]
 • فاضلاب لبنی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 95-109]
 • فاکتور وضعیت بررسی برخی از خصوصیات ریخت‌سنجی و پارامترهای رشد در خرچنگ ویولن‌‌زن  Austruca sindensis (Alcock, 1900)،  در ساحل شمالی جزیره قشم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 51-64]
 • فراساختار شناسایی مولکولی خرچنگ گرد frontalis Epixanthus (Brachyuran: Oziinae) از سواحل صخره ای استان بوشهر با استفاده از روش بارکدگذاری DNA [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 161-171]
 • فراوانی بررسی فراوانی و وزن توده زنده گونه‌های مختلف راسته دوجورپایان (Amphipoda) در سواحل جنوبی دریای خزر (منطقه گهرباران) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 25-36]
 • فراوانی مطالعه تنوع زیستی و فراوانی کرم‌‌های پرتار در سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 75-91]
 • فرمون تاثیر عصاره تخمدان ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) حاوی پروستاگلاندین (PGF2α) بر نوسانات هورمون تستوسترون، شاخص GSI و تحرک اسپرم در جنس نر [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 13-1]
 • فیزایم بررسی تأثیر مقادیر مختلف پودر سویا (Glycine max) حاوی آنزیم فیزایم بر شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های کبدی سرم ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius Kessler, 1877) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 117-131]
 • فیزیکوشیمیایی تغییرات روند کیفیت باکتریایی آب و ارتباط آن با برخی پارامترهای محیطی در اطراف پرورش ماهی در قفس حوزه جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 11-22]
 • فعالیت آنتی‌اکسیدانی بررسی تغییرات فصلی بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک قهوه‌ای Nizamuddinia zanardinii قبل و بعد مانسون در سواحل شمالی دریای عمان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 99-110]
 • فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی نانو ریزپوشانی پپتیدهای زیست‌‌فعال حاصل از آبکافت آنزیمی ضایعات میگو با پوشش ترکیبی نانولیپوزوم-کیتوزان و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی، آنتی‌‌اکسیدانی و ضد فشار خونی محصول [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 83-95]
 • فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی اثر پروبیوتیک انتروکوکوس فکالیس بر رشد، شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 187-192]
 • فیکوسیانین بررسی اثرات شوری‌‌‌های مختلف بر میزان رنگدانه‌‌‌های ارزشمند ریزجلبک نمکدوستCyanothece sp. شناسایی شده از کشندان پشت سدی لیپار (چابهار) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 121-133]
 • فلزات سنگین ارزیابی سطوح فلزات سنگین سرب، نیکل، روی، آهن و مس در بافت عضله ماهی Liza klunzingeri و میزان ریسک مصرف آن در جزایر ( قشم، هنگام و هرمز )، استان هرمزگان [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • فلزات سنگین ارزیابی کیفیت محیطی رسوبات رودخانه کرج (استان البرز) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-52]
 • فلزات سنگین همبستگی بین غلظت برخی فلزات سنگین در رسوبات و جمعیت ماکروبنتیک بنادر جنوب شرقی دریای خزر (بندر ترکمن و بندر فریدونکنار) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 161-173]
 • فیل ماهی ارزیابی تغییرات شاخص‌‌های تجاری خاویار بلوگا (Huso huso) دریای مازندران تحت پرورش در آب شیرین : ریزمغذی‌‌های معدنی، رنگ و ساختار ژنتیکی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 13-23]
 • فیل ماهی ارزیابی تأثیر جایگزینی تلفیقی پروتئین‌‌های گیاهی و جانوری به‌ جای پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و شاخص‌‌های سوماتیک بدنی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 119-134]
 • فیل ماهی بررسی اثر آنتیاکسیدانی پوشش خوراکی پولولان حاوی عصاره علف چشمه (Nasturtiumn officinale ) بر فساد شیمیایی فیله فیل ماهی (Huso huso) طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]
 • فیله بررسی اثر آنتیاکسیدانی پوشش خوراکی پولولان حاوی عصاره علف چشمه (Nasturtiumn officinale ) بر فساد شیمیایی فیله فیل ماهی (Huso huso) طی دوره نگهداری در یخچال [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 133-146]

ق

 • قابلیت هضم تاثیر افزودن مکمل بتائین به جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo caspius) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیب بدن، شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون و قابلیت هضم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 135-147]
 • قدرت کاهندگی ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای هیدورلیز شده از پوسته خرچنگ Portunus segnis [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 65-77]
 • قزل‌‌آلای خال قرمز بررسی ویژگی‌های زیستگاهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta Linnaeus, 1758) در سرشاخه‌های رودخانه طالقان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 111-120]
 • قزل‌آلای رنگین کمان بررسی رشد، زنده مانی و بد‌شکلی ناشی از القاء تریپلوئیدی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله شوک گرمایی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 24-13]
 • قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی آسیب شناسی بافتی و تغییرات برخی شاخص‌های خونی ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) گونه‌های داخلی و فرانسوی ناشی از باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 159-174]
 • قزل‌آلای رنگین‌‌کمان ارزیابی اثرات حمام با غلظت‌های مختلف عصاره‌ هیدرو‌‌الکلی آلوئه‌ورا Aloe brabadensis)) بر کنترل ساپرولگنیازیس، شاخص‌های خونی و پاسخ‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 135-146]
 • قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان اثر پروبیوتیک انتروکوکوس فکالیس بر رشد، شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های گوارشی ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 187-192]
 • قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان تغییرات روند کیفیت باکتریایی آب و ارتباط آن با برخی پارامترهای محیطی در اطراف پرورش ماهی در قفس حوزه جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 11-22]
 • قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان برخی عوامل خطرساز بر تولید ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با تأکید بر شاخص‌‌های میکروبی و فلزات سنگین آب مزارع حاشیه رودخانه هراز [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 25-42]
 • قفس‌‌های پرورش ماهی تغییرات روند کیفیت باکتریایی آب و ارتباط آن با برخی پارامترهای محیطی در اطراف پرورش ماهی در قفس حوزه جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 11-22]
 • قلم دریایی بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصارههای قلم دریایی Virgularia juncea از خلیج فارس [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 1-12]
 • قیمت تحلیل مدل مفهومی رفتار خریداران ماهی (مطالعه موردی: غرب استان مازندران) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 149-163]

ک

 • کاراس بررسی اثر وارد کردن اردک ماهی (Esox lucius) بر جمعیت برخی از ماهیان غیر اقتصادی دریاچه شهدای خلیج فارس، تهران [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 35-48]
 • کارایی غذا تاثیر افزودن مکمل بتائین به جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo caspius) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیب بدن، شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون و قابلیت هضم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 135-147]
 • کارایی غذا اثرات سطوح مختلف جایگزینی پودر ملخ صحرایی (Schistocerca gregaria) بر عملکرد رشد، بقا، ترکیبات بیوشیمیایی و آنزیم‌‌های هضمی روده بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 12-1]
 • کارایی فنی ارزیابی کارایی فنی شرکت‌‌های تعاونی صید پره استان گیلان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 147-159]
 • کاروتنوئیدها تأثیر سطوح مختلف آستازانتین جیره غذایی بر شاخص‌‌های بیوشیمیایی همولنف، محتوای کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده میگوی آب شیرین رودخانه‌ای شرق (Macrobrachium nipponense) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 131-147]
 • کپور معمولی جداسازی فاژ مؤثر بر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) از فاضلاب و استفاده از آن به منظور مهار رشد باکتری در گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 13-25]
 • کپور معمولی مقایسه سیستم مدار بسته و بایوفلاک بر تغییرات شاخص‌های رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات بیوشیمی لاشه کپور ماهی معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 59-68]
 • کد بندی بین‌المللی فهرست گونه‌های تأیید شده ماهیان براساس کد بندی بین‌المللی جانورشناسی (خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 65-94]
 • کرم پرتار بررسی اثرات تغذیه از لارو مگس خانگی بر میزان هماوری مولدین و تکامل لاروی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 119-129]
 • کرم‌‌های پرتار مطالعه تنوع زیستی و فراوانی کرم‌‌های پرتار در سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 75-91]
 • کشت ارزیابی میزان رشد، ‌‌توده زنده و محتوای رنگدانه‌‌های جلبک Dunaliella salina پرورش یافته در آبهای ژرف سیستان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 127-143]
 • کیفیت تحلیل مدل مفهومی رفتار خریداران ماهی (مطالعه موردی: غرب استان مازندران) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 149-163]
 • کیفیت آب تعیین پتانسیل شکوفایی جلبکی و کیفیت آب بر اساس غلظت کلروفیل-آ ، تراکم و زی‌توده فیتوپلانکتون در مناطق ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر (98-1397) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 93-105]
 • کیفیت آب کیفیت آب و عملکرد ایمنی ماهیان انگشت‌قد تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تحت تاثیر زمان‌های مختلف افزودن کربوهیدرات در سیستم تعویض آب محدود [دوره 30، شماره 3، 1400]
 • کیفیت باکتریایی تغییرات روند کیفیت باکتریایی آب و ارتباط آن با برخی پارامترهای محیطی در اطراف پرورش ماهی در قفس حوزه جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 11-22]
 • کیفیت لاشه تأثیر سطوح مختلف عصارة اتانولی گیاه هالوفیت سالیکورنیا (Salicornia persica) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، آنالیز لاشه و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی میگوهای جوان پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 135-147]
 • کلیفرم مدفوعی برخی عوامل خطرساز بر تولید ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان با تأکید بر شاخص‌‌های میکروبی و فلزات سنگین آب مزارع حاشیه رودخانه هراز [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 25-42]
 • کیلکای آنچووی استیک واتر مقایسه ترکیب تقریبی و پروفایل اسیدهای آمینه پروتئین‌‌های هیدرولیز شده گوشت، آرد و پساب کارخانه آرد ماهی (استیک واتر) ماهی کیلکای آنچووی [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 43-61]
 • کنترل زیستی ارزیابی فعالیت ضد جلبکی جدایههای Pseudomonas در مقابل سیانوباکتری spumigena ‎Nodularia در مقیاس آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 187-193]
 • کوئرستین اثر محافظتی کوئرستین بر سمیت نانوذرات نقره در بافت آبشش، مغز و نخاع ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 49-60]
 • کوئرستین تاثیر کوئرستین عادی و نانوکپسوله شده با کیتوزان بر پروفایل اسید چرب بافت عضله و تخمک ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 39-49]

گ

 • گهرباران بررسی فراوانی و وزن توده زنده گونه‌های مختلف راسته دوجورپایان (Amphipoda) در سواحل جنوبی دریای خزر (منطقه گهرباران) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 25-36]
 • گوشت چرخ شده جداسازی فاژ مؤثر بر آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) از فاضلاب و استفاده از آن به منظور مهار رشد باکتری در گوشت چرخ شده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 13-25]
 • گونوپود شناسایی مولکولی خرچنگ گرد frontalis Epixanthus (Brachyuran: Oziinae) از سواحل صخره ای استان بوشهر با استفاده از روش بارکدگذاری DNA [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 161-171]

م

 • مالون دی آلدهید تأثیر سطوح مختلف عصارة اتانولی گیاه هالوفیت سالیکورنیا (Salicornia persica) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، آنالیز لاشه و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی میگوهای جوان پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 135-147]
 • مانسون بررسی تغییرات فصلی بر میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی جلبک قهوه‌ای Nizamuddinia zanardinii قبل و بعد مانسون در سواحل شمالی دریای عمان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 99-110]
 • ماهی تحلیل مدل مفهومی رفتار خریداران ماهی (مطالعه موردی: غرب استان مازندران) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 149-163]
 • ماهی آزاد دریای خزر بررسی تأثیر مقادیر مختلف پودر سویا (Glycine max) حاوی آنزیم فیزایم بر شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های کبدی سرم ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius Kessler, 1877) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 117-131]
 • ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) تاثیر افزودن مکمل بتائین به جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo caspius) و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیب بدن، شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون و قابلیت هضم [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 135-147]
 • ماهیان فهرست گونه‌های تأیید شده ماهیان براساس کد بندی بین‌المللی جانورشناسی (خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 65-94]
 • ماهیان دریایی عوامل مؤثر بر انتخاب ماهیان پرمصرف دریایی ( مطالعه موردی: شهرستان بندرعباس) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 111-120]
 • ماهی زبرا اثر محافظتی کوئرستین بر سمیت نانوذرات نقره در بافت آبشش، مغز و نخاع ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 49-60]
 • ماهی زبرا تاثیر کوئرستین عادی و نانوکپسوله شده با کیتوزان بر پروفایل اسید چرب بافت عضله و تخمک ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 39-49]
 • ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) بررسی اثر سطوح مختلف شوری با نمک دریاچه ارومیه بر رشد، بازماندگی، ترکیب لاشه و برخی فراسنجههای سرمی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 53-63]
 • ماهی شانک زرد باله اثر دو شکل معدنی ونانو ذره سلنیوم بر پارامترهای بیوشیمیایی عضله، سرم، دفاع آنتی‌‌اکسیدانی پس از مواجهه با کلرید جیوه در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 41-57]
 • ماهی شیربت هیستومورفولوژی و مقایسه برخی آنزیم های گوارشی روده اصلی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) در دو فصل گرم و سرد [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 107-118]
 • ماهی صبیتی تاثیر عصاره تخمدان ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) حاوی پروستاگلاندین (PGF2α) بر نوسانات هورمون تستوسترون، شاخص GSI و تحرک اسپرم در جنس نر [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 13-1]
 • ماهی قرمز مطالعه اثر تروگزروتین خوراکی بر مقاومت در برابر انگل ایکتیوفتیریوس مولتی‌‌فیلیس (Ichthyophthirius multifilis) در ماهی‌‌قرمز (Carassius auratus) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 95-105]
 • ماهی قزلآلا اثر استفاده از بیوسیلاژ تولیدی از ضایعات مرغ در فرمولاسیون جیره بر شاخص‌‌های رشد ماهی قزل‌‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 69-82]
 • ماهی قزل‌آلا بررسی کیفیت خوراک پرواری ماهیان قزل‏آلا در مزارع پرورش ماهی استان فارس [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • ماهی قزل آلا تازه اثر بسته‌بندی اتمسفر اصلاح شده و اسانس رازیانه بر رشد باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی و خواص کیفی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان تازه [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 63-82]
 • ماهی قزل آلای رنگین کمان اثرات سطوح مختلف جایگزینی پودر ملخ صحرایی (Schistocerca gregaria) بر عملکرد رشد، بقا، ترکیبات بیوشیمیایی و آنزیم‌‌های هضمی روده بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 12-1]
 • ماهی کپور معمولی تأثیر سطوح مختلف عصاره گیاه آقطی (Sambucus ebulus) بر عملکرد رشد و پاسخ‌های ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 83-92]
 • ماهی هوور مدل‌سازی پراکنش ماهی تون هوور (Thunnus tonggol Bleeker, 1851) با استفاده از مدل جمعی تعمیم ‌یافته و داده‌های سنجش از دور در آبهای دریای عمان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 25-39]
 • متابولیسم تأثیر سطوح مختلف آستازانتین جیره غذایی بر شاخص‌‌های بیوشیمیایی همولنف، محتوای کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده میگوی آب شیرین رودخانه‌ای شرق (Macrobrachium nipponense) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 131-147]
 • مداربسته مقایسه سیستم مدار بسته و بایوفلاک بر تغییرات شاخص‌های رشد، ایمنی غیر اختصاصی و ترکیبات بیوشیمی لاشه کپور ماهی معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 59-68]
 • مدیریت پایدار برآورد ذخایر سیست و زی‌توده آرتمیای تالاب نمکی میقان اراک [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 175-185]
 • مدیریت پرورش بررسی کیفیت خوراک پرواری ماهیان قزل‏آلا در مزارع پرورش ماهی استان فارس [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • مدیریت صید پایدار ارزیابی خطر و پهنه‌بندی ناپایداری صید میگو در صیدگاه‌‌های استان هرمزگان با استفاده از مدل‌‌سازی فازی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 121-133]
 • مدل جمعی تعمیم‌یافته مدل‌سازی پراکنش ماهی تون هوور (Thunnus tonggol Bleeker, 1851) با استفاده از مدل جمعی تعمیم ‌یافته و داده‌های سنجش از دور در آبهای دریای عمان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 25-39]
 • مدل لوجیت مخلوط عوامل مؤثر بر انتخاب ماهیان پرمصرف دریایی ( مطالعه موردی: شهرستان بندرعباس) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 111-120]
 • مزارع پرورش ماهی بررسی کیفیت خوراک پرواری ماهیان قزل‏آلا در مزارع پرورش ماهی استان فارس [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 1-9]
 • مطلوبیت زیستگاه بررسی ویژگی‌های زیستگاهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta Linnaeus, 1758) در سرشاخه‌های رودخانه طالقان [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 111-120]
 • میکروپلاستیک بررسی آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات بستر ناحیه ساحلی جنوب دریای خزر [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 97-110]
 • مکمل غذایی تأثیر سطوح مختلف آستازانتین جیره غذایی بر شاخص‌‌های بیوشیمیایی همولنف، محتوای کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده میگوی آب شیرین رودخانه‌ای شرق (Macrobrachium nipponense) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 131-147]
 • مکمل نوکلئوتید (آسکوژن) تأثیر مکمل نوکلئوتید (آسکوژن) جیره غذایی بر شاخص‌‌های خونی و ترکیبات لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 149-158]
 • مگس خانگی بررسی اثرات تغذیه از لارو مگس خانگی بر میزان هماوری مولدین و تکامل لاروی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 119-129]
 • میگو ارزیابی خطر و پهنه‌بندی ناپایداری صید میگو در صیدگاه‌‌های استان هرمزگان با استفاده از مدل‌‌سازی فازی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 121-133]
 • میگوی پاسفید غربی اثر آرتمیا Artemia urmiana غنی شده با ریزجلبک کیتوسروس (Chaetoceros sp.) بر ترکیب اسیدهای چرب و وضعیت آنتی‌اکسیدانی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 13-23]
 • میگوی رودخانه‌ای شرق تأثیر سطوح مختلف آستازانتین جیره غذایی بر شاخص‌‌های بیوشیمیایی همولنف، محتوای کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده میگوی آب شیرین رودخانه‌ای شرق (Macrobrachium nipponense) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 131-147]
 • میگوی سفید غربی مقایسه سودآوری تراکم‌های مختلف ذخیره‌سازی پست لارو میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی مجتمع پرورش میگوی دلوار استان بوشهر [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]
 • میگوی وانامی بررسی اثرات تغذیه از لارو مگس خانگی بر میزان هماوری مولدین و تکامل لاروی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 119-129]
 • میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) خواص آنتی‌اکسیدانی و میزان بازدارندگی آنزیم پلی‌فنول اکسیداز میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در عصاره‌های مختلف جلبک‌های قهوه‌ای [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 23-33]
 • ملاس کیفیت آب و عملکرد ایمنی ماهیان انگشت‌قد تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) تحت تاثیر زمان‌های مختلف افزودن کربوهیدرات در سیستم تعویض آب محدود [دوره 30، شماره 3، 1400]
 • منطق فازی ارزیابی خطر و پهنه‌بندی ناپایداری صید میگو در صیدگاه‌‌های استان هرمزگان با استفاده از مدل‌‌سازی فازی [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 121-133]
 • مهابادچای مقایسه هماوری مروارید ماهی (Acanthobrama urmianus Gunther, 1899) در رودخانه‌های مهابادچای و سیمینه رود (حوضه دریاچه ارومیه) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 147-159]
 • مواد مغذی ارزیابی کیفیت محیطی رسوبات رودخانه کرج (استان البرز) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 37-52]
 • مواد مغذی تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 95-109]
 • مؤلفه‌‌های اصلی بررسی خصوصیات مورفومتریک خرچنگ Ocypode rotundata (Miers, 1882)در سواحل جنوب و جنوب غربی جزیره قشم، خلیج فارس [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 65-82]

ن

 • ناپلیوس آرتمیا اثر آرتمیا Artemia urmiana غنی شده با ریزجلبک کیتوسروس (Chaetoceros sp.) بر ترکیب اسیدهای چرب و وضعیت آنتی‌اکسیدانی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 13-23]
 • نانوذرات نقره اثر محافظتی کوئرستین بر سمیت نانوذرات نقره در بافت آبشش، مغز و نخاع ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 49-60]
 • نانوذره سلنیوم اثر دو شکل معدنی ونانو ذره سلنیوم بر پارامترهای بیوشیمیایی عضله، سرم، دفاع آنتی‌‌اکسیدانی پس از مواجهه با کلرید جیوه در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 41-57]
 • نانوسلنیوم تأثیر نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های ایمنی و آنزیم‌های کبدی فیل‌ماهی (Huso huso) پرورشی جوان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 111-125]
 • نانوکپسول تاثیر کوئرستین عادی و نانوکپسوله شده با کیتوزان بر پروفایل اسید چرب بافت عضله و تخمک ماهی زبرا (Danio rerio) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 39-49]
 • نانولیپوزوم نانو ریزپوشانی پپتیدهای زیست‌‌فعال حاصل از آبکافت آنزیمی ضایعات میگو با پوشش ترکیبی نانولیپوزوم-کیتوزان و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی، آنتی‌‌اکسیدانی و ضد فشار خونی محصول [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 83-95]
 • نانو لوله های کربنی تک دیواره بررسی ویژگیهای رشد و اثرات ژنوتوکسیک در جلبک سبز Chlorella vulgaris در حضور نانو لولههای کربنی تک دیواره [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 161-173]
 • نسبت جنسی بررسی فراوانی و برخی خصوصیات تولیدمثل دو گونه خرچنگ ماه Matuta victor (Fabricius, 1781) و Matuta planipes (Fabricius, 1798) در ساحل گهردو، دریای عمان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 39-51]
 • نگرش تحلیل مدل مفهومی رفتار خریداران ماهی (مطالعه موردی: غرب استان مازندران) [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 149-163]
 • نوشهر تغییرات روند کیفیت باکتریایی آب و ارتباط آن با برخی پارامترهای محیطی در اطراف پرورش ماهی در قفس حوزه جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 11-22]

و

 • ویتامین‌های C و E تأثیر نانوذره سلنیوم، ویتامین‌های C و E ریزپوشانی شده بر عملکرد رشد، شاخص‌های ایمنی و آنزیم‌های کبدی فیل‌ماهی (Huso huso) پرورشی جوان [دوره 30، شماره 6، 1400، صفحه 111-125]
 • وضعیت آنتی اکسیدانی اثر آرتمیا Artemia urmiana غنی شده با ریزجلبک کیتوسروس (Chaetoceros sp.) بر ترکیب اسیدهای چرب و وضعیت آنتی‌اکسیدانی میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) [دوره 30، شماره 5، 1400، صفحه 13-23]

ه

 • هیپوکلریت سدیم مقایسه تأثیر هیپوکلریت سدیم و گل رس در رفع چسبندگی تخم لقاح یافته تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869) [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 79-93]
 • هیدرولیز آنزیمی ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی پپتیدهای هیدورلیز شده از پوسته خرچنگ Portunus segnis [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 65-77]
 • هیستومورفولوژی هیستومورفولوژی و مقایسه برخی آنزیم های گوارشی روده اصلی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) در دو فصل گرم و سرد [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 107-118]
 • هماتولوژی بررسی آسیب شناسی بافتی و تغییرات برخی شاخص‌های خونی ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) گونه‌های داخلی و فرانسوی ناشی از باکتری آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) [دوره 30، شماره 1، 1400، صفحه 159-174]
 • هماتولوژی بررسی تأثیر مقادیر مختلف پودر سویا (Glycine max) حاوی آنزیم فیزایم بر شاخص‌‌های خونی و فعالیت آنزیم‌‌های کبدی سرم ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius Kessler, 1877) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 117-131]
 • هماوری بررسی فراوانی و برخی خصوصیات تولیدمثل دو گونه خرچنگ ماه Matuta victor (Fabricius, 1781) و Matuta planipes (Fabricius, 1798) در ساحل گهردو، دریای عمان [دوره 30، شماره 4، 1400، صفحه 39-51]
 • هماوری مطلق مقایسه هماوری مروارید ماهی (Acanthobrama urmianus Gunther, 1899) در رودخانه‌های مهابادچای و سیمینه رود (حوضه دریاچه ارومیه) [دوره 30، شماره 2، 1400، صفحه 147-159]
 • همگنی بررسی فراوانی و شاخص‌‌های تنوع زیستی ماهیان در رودخانه دینور، استان کرمانشاه [دوره 30، شماره 3، 1400، صفحه 165-173]