تعداد مقالات: 1509
1301. بررسی برخی از ویژگی های رشد و تولید مثل سیاه ماهی (Capoeta damascina) در تالاب حنا، سمیرم

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 145-156

نصراله محبوبی صوفیانی؛ سعید اسداله


1303. تعیین بهترین دفعات غذادهی برای بچه فیل ماهیان

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 145-158

محمود محسنی؛ محمد پورکاظمی؛ محمود بهمنی؛ حمیدرضا پورعلی؛ رضوان ا... کاظمی؛ مریم صالح پور


1305. شرایط بهینه دمایی جهت ماندگاری، تولید مثل و رشد طولی پونتوگاماروس دریای خزر

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 141-150

لیلا یاوری؛ نادر شعبانی پور؛ بهروز حیدری


1306. تاثیر پیش تیمار الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici بر برخی از شاخص های خونی ماهی کاراس (Carassius auratus) در مواجهه با نانو ذره نقره

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 153-160

فاطمه زهرا جعفری؛ سید علی اکبر هدایتی؛ سید حسین حسینی فر؛ علی جافر نوده؛ طاهره باقری


1307. ارزیابی سمیت سوسپانسیون آبی نانوذرات مگنتیت(Fe3O4) بر شاخص‌های زیستی آب شور (بارناکل) و آب شیرین (روتیفر)

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 141-151

سکینه مشجور؛ مرتضی یوسف زادی؛ مجتبی علیشاهی


1308. تغییر ارجحیت بویایی تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus Borodin, 1897) از طریق ایجاد حافظه بویایی

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 149-158

مهدی شکوری؛ حسین اورجی؛ عبدالصمد کرامت؛ حسینعلی عبدالحی


1311. شناسایی عوامل موثر بر روی راندمان حلقه تولید زنجیره ارزش تون ماهیان در ایران

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 145-153

محب علی سیستانی؛ افشین عادلی؛ سید ابوالقاسم میرا


1313. بررسی غلظت عناصر فلزی در بافت ماهی سفید Rutilus frisii)) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (گیلان)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 149-161

مسعود ستاری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مهدی بی‌باک؛ محمد فروهر واجارگاه؛ آرش خسروی


1315. تجمع عناصر فلزی (مس، روی، سرب و نیکل) در بافت‌های عضله، کبد، کلیه و آبشش ماهی انجک (Schizocypris altidorsalis) در چاه نیمه‌های سیستان

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 157-161

نرگس میرنیا؛ جواد میردار هریجانی؛ احمد قرایی؛ مهین ریگی


1316. مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 147-158

مژگان روشن طبری؛ مهدی نادری جلودار؛ حمید حسین پور؛ رحیمه رحمتی؛ نوربخش خداپرست


1317. یافته علمی کوتاه: ماهیان رودخانه کل در استان هرمزگان

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 143-148

آرش باقری؛ احسان کامرانی؛ حمید رضا اسماعیلی


1319. یافته علمی کوتاه: معرفی سه گونه از رده خارداران (Echinoidea) در منطقه بین جزر و مدی جنوب جزیره قشم، خلیج فارس

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 161-164

سحر ایزدی؛ آریا اشجع اردلان؛ همایون حسین زاده صحافی؛ محمد رضا شکری


1320. یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 153-158

ناصر آقاجری؛ محمد رضا طاهری زاده؛ غلامعلی اکبرزاده


1321. یافته علمی کوتاه: مقایسه ترکیبات عضله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhyncus mykiss) پرورش یافته در آبهایی با شوری متفاوت

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 167-172

همایون حسین زاده صحافی؛ شهره مسائلی؛ حسین نگارستان؛ مرتضی علیزاده


1322. یافته علمی کوتاه: کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 170 میلیمتر در کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 151-158

بهروز خوشقلب؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ محمود توکلی؛ هاشم جوشیده؛ بهروز فدایی؛ یزدان مرادی


1323. یافته علمی کوتاه: معرفی شکم پایان خانواده Cypraeidae در ناحیه بین جزر و مدی سواحل جنوبی جزیره قشم،خلیج فارس

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 171-174

فاطمه امینی یکتا؛ آریا اشجع اردلان؛ محمد رضا شکری


1324. یافته کوتاه علمی : سه گونه از سپر ماهیان (Batoidfishes) خلیج فارس و دریای عمان

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 153-158

سیامک بهزادی؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ رضا دهقانی


1325. یافته کوتاه علمی : برخی پارامترهای جمعیت ماهی گل‌خورک گونه‌ی Scartelaos tenuis در مناطق ساحلی بندر پل (استان هرمزگان)

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 145-148

مهسا قاسمی؛ احسان کامرانی؛ محمدرضا طاهری زاده؛ عیسی کمالی؛ پریسا محمودی