نویسنده = علی اسدزاده منجیلی
تعداد مقالات: 3
1. بیماری حباب گازی در ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1380، صفحه 101-103

علی اسدزاده منجیلی


2. ایکتیوبودیازیس در بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1378، صفحه 89-92

علی اسدزاده منجیلی