نویسنده = احمد سواری
تعداد مقالات: 14
1. شناسایی مورفوتایپ‌های رنگی گونه Leptodius exaratus (Brachyuran: Xanthidae) بر اساس مطالعات مولکولی و میکروسکوپ الکترونی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 139-148

فریده چناری؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ محمد علی سالاری؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین


2. طبقه بندی استاندارد اکولوژیک زیستگاه های ساحلی - دریایی خلیج گواتر بر اساس مدل CMECS

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 89-100

مریم شهرکی؛ احمد سواری؛ فریدون عوفی؛ وحید چگینی؛ ربکا آلی؛ ندا فاضلی؛ کریستوفر مادن


3. بررسی ساختار ژنتیکی ماهی سوکلا Rachycentron canadum با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

دوره 18، شماره 3، مهر و آبان 1388، صفحه 67-78

سهراب رضوانی گیل کلائی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین؛ سید محمد باقر نبوی


4. بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagina ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس )

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 55-62

احمد سواری؛ مهسا حقی؛ سیمین دهقان مدیسه


5. بررسی تاثیر فلز سنگین روی بر سه گونه جلبک Scenedesmus obliquus , Chlorella vulgaris و Anabaena flos-aquae

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 83-90

احمد سواری؛ مریم فلاحی؛ پریتا کوچنین؛ میر قاسم ناصر علوی


6. شناسایی و تخمین جمعیت پاروپایان پلانکتونیک (Planktonic Copepods) خورموسی

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 43-62

احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ سید محمد باقر نبوی


7. بررسی اجتماعات ده پایان پلانکتونیک (گروه Natantia ) در خورموسی (استان خوزستان)

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 41-58

احمد سواری؛ نسرین سخائی؛ پریتا کوچنین


8. بررسی فراوانی و پراکنش جلبک های ماکروسکوپی (Seaweeds) سواحل کیش در ارتباط با آلودگی های زیست محیطی

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 63-80

زهرا علویان؛ سیف اله فرمحمدی؛ احمد سواری؛ بهرام زهزاد


9. بررسی نسبت جنسی و تعیین طول در اولین سن بلوغ اویستر صخره ای SOCCOSTREA CUCULATAدر سواحل دریای عمان

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 11-20

آریا اشجع اردلان؛ حسین عمادی؛ بهرام کیابی؛ احمد سواری


10. فراوانی ، تنوع و پراکندگی لارو ماهیان در خورها و سواحل غرب خوزستان

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1379، صفحه 41-60

سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ جاسم غفله مرمضی


11. هماوری ماهی شوریده(Otolithes ruber) در آبهای ساحلی خوزستان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 47-58

غلامرضا اسکندری؛ سیروس امیری نیا؛ احمد سواری؛ وحید یاوری


12. تغذیه ماهی شوریده (Otolithes ruber) در سواحل استان خوزستان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 31-46

غلامرضا اسکندری؛ سیروس امیری نیا؛ احمد سواری؛ وحید یاوری


13. تعیین زمان بلوغ و فصل تخمریزی ماهی شوریده (otolithes ruber)در آبهای ساحلی استان خوزستان

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378، صفحه 1-22

غلارضا اسکندری؛ سیروس امیری نیا؛ احمد سواری؛ وحید یاوری


14. بررسی تنوع دو کفه ایها در خلیج چابهار

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377، صفحه 95-106

علیرضا نیکویان؛ احمد سواری؛ گیلان عطاران فریمان