کلیدواژه‌ها = PSP
تعداد مقالات: 2
1. بررسی واندازه گیری بیوتوکسین های دریایی در صدف های دوکفه ای سواحل خلیج فارس و دریای عمان

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 125-134

محمدصدیق مرتضوی؛ علی آرامیده؛ سیده لیلی محبی نودژ


2. استخراج و اندازه گیری میزان سم ( Paralytic Shellfish Poison ( PSP در صدف دریایی خوراکی

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 73-60

حمیدرضا شاهمحمدی