کلیدواژه‌ها = عوامل فیزیکی و شیمیایی
بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎ منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 49-65

عرفان کریمیان؛ حبیب اله محمدی؛ ادریس قادری؛ حمید حسین پور؛ نظیر واحدی