تعداد مقالات: 1518
226. تاثیر انگل بوتریوسفالوس بر بعضی از فاکتورهای خونی ماهی آمور

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1375، صفحه 19-26

فریبا اسماعیلی؛ سیاوش عباسی


227. هم آوری و تغذیه ماهی گطان (Barbus xanthopterus) در رودخانه های کرخه و هورالعظیم

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 21-42

غلامرضا اسکندری؛ حاجت صفی خانی؛ سیمین دهقان؛ فوزیه اسماعیلی


229. فنون ماهیان و برخی پارامترهای زیستی آنها در رودخانه های کارون ، دز و بهمنشیر

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1378، صفحه 23-36

غلامرضا اسکندری؛ حاجت صفی خانی؛ جاسم غفله مرمضی


234. مطالعه بی مهرگان کفزی استخرهای پرورش میگو در منطقه تیاب در استان هرمزگان

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1379، صفحه 27-40

حسن اکبری؛ غلامعلی اکبرزاده


235. نقش رهاسازی بچه ماهی سیم در احیاء ذخایر این ماهی

دوره 9، شماره 4، بهمن و اسفند 1379، صفحه 27-38

محمد صیاد بورانی


237. ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 29-38

علی نجفی؛ سهراب دل‌انگیزان؛ مجتبی الماسی؛ کامیار غرا


238. فراوانی فیتوپلانکتونی در خوران لافت و خمیر استان هرمزگان

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 11-22

فرشته اسلامی؛ فرشته سراجی


239. تاثیر پودر کرم خاکی Eisenia fetida) ) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-26

بهزاد رزاقی؛ سکینه یگانه؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ خسرو جانی خلیلی


240. اثرآستاگزانتین بر رشد، ترکیب شیمیایی بدن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus,1758)

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 15-24

حمیده ریگی قزاق؛ علی آبرومند؛ سعید ضیایی نژاد؛ پریا اکبری


241. ایمنی شناسی ماهی ( Fish Immunology)

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1372، صفحه 16-24

رحیم پیغان


242. غلظت فلزات سنگین در ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) و رسوبات خور موسی در استان خوزستان

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 17-26

مریم پروانه؛ ندا خیرور؛ یدالله نیک پور؛ سید محمد باقر نبوی


243. پارامترهای رشد، مرگ و میر و مقدار صید در واحد تلاش (CPUE) سیاه ماهی (Capoeta capoeta) در دریاچه مخزنی حسنلو

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 17-26

علی اصغر خانی پور؛ محمد کریم پور


244. تعیین پیراسنجه های رشد و نرخ مرگ و میر ماهی شیر ( Scomberomorus commerson ) در آبهای استان خوزستان

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 17-28

امین الله تقوی مطلق؛ عاطفه غلطایی؛ حسین عمادی


245. مکان یابی آنزیم Na+، K+-ATPase و سلولهای کلراید آبششی به روش ایمونوهیستوشیمی در بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 17-26

زهرا خوشنود؛ صابر خدابنده؛ سعیده مسافر خورجستان


246. تهیه کاریوتایپ ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 19-30

فاطمه کازرونی منفرد؛ فروزان باقرزاده؛ محمد رضا نوروز فشخامی؛ محمد پورکاظمی


248. شناسایی و بررسی بیولوژیک گاو ماهیان سواحل استان گیلان

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 19-28

حسین پیری؛ امین کیوان؛ محمد پیری؛ سعید یلقی


249. معرفی نشانگرهای ژنتیکی جهت شناسایی انگل های لرنه آ سیپریناسه آ و لرنه آ کتنوفارینگودونی با استفاده از روش RAPD

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 19-28

محمد پورکاظمی؛ حمید اسدیان؛ جمیله پازوکی؛ محمود معصومیان؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی


250. بررسی تغذیه طبیعی تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 19-26

جاوید ایمانپور نمین؛ صنم حیدری؛ فاطمه منصف راد؛ هاشم جوشیده