دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388 
3. بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان)

صفحه 21-32

غلامعلی اکبرزاده؛ عباسعلی استکی؛ کیوان اجلالی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ لیلی محبی نوذر؛ فرشته سراجی؛ شیوا آقاجری؛ سید عبدالمجید هاشمیان؛ مریم سلیمی زاده


4. مطالعه مراحل رشد و نمو جنینی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

صفحه 33-42

محمود بهمنی؛ احسان سروی غیاث آبادی؛ رضوان اله کاظمی؛ فروغ سروی غیاث آبادی


10. بررسی تجمع برخی فلزات سنگین در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی هامور (Epinephlus coioiedes)

صفحه 101-108

عین الله گرجی پور؛ علی صدوق نیری؛ احمد رضا حسینی؛ سراج بیتا


12. بررسی فراوانی، پراکنش و توده زنده موجودات ماکروبتنوز در خورهای شمالی استان بوشهر

صفحه 125-136

جواد میردار؛ علیرضا نیکویان؛ محمود کرمی؛ فریدون عوفی؛ علی ارشدی


13. اثراندازه تخمک بر درصد بازماندگی، روند رشد و نمو مراحل پیش لاروی و تغذیه آغازین لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 137-150

رجب محمد نظری؛ حسین عبدالحی؛ مریم مدانلو کردکلایی؛ حامد کلانتریان؛ مهدی سهراب نژاد؛ محمود رضا اویسی پور


14. تغییرات فصلی ترکیب شیمیایی و سطوح اسیدهای چرب در تخمدان ماهیان کپور دریایی حوضه جنوب شرقی دریای خزر (سال 1386-1387)

صفحه 151-160

سکینه یگانه؛ بهاره شعبانپور؛ هدایت حسینی؛ محمدرضا ایمانپور؛ علی شعبانی؛ مهناز معینی؛ عباسعلی مطلبی


15. جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در منطقه چوئبده آبادان

صفحه 161-166

مینا آهنگرزاده؛ سید رضا سید مرتضایی؛ حسین هوشمند؛ محمد افشارنسب؛ نیاز محمد کر؛ لفته محسنی نژاد