کلیدواژه‌ها = آمونیاک
تعداد مقالات: 6
2. اثر باکتری های نیتروزوموناس و نیتروباکتر درحذف آمونیاک و نیز بر فراسنجه های خونی و سرمی فیل ماهی (Huso huso)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 31-38

اعظم محمد صالحی؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ مهدی سلطانی؛ محمد رشنو


5. توانایی بسترهای مختلف نشست باکتریایی تصفیه آب در سیستم‌های مدار بسته پرورش آبزیان

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 129-136

علی نکوئی فرد؛ رامین مناف ‌‌فر؛ عباسعلی مطلبی مغانجوغی؛ منصور شریفیان