کلیدواژه‌ها = شاخص‌های رشد
تعداد مقالات: 16
2. مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 39-48

یوحنا محمدپور؛ مریم شاپوری؛ مهناز سادات صادقی؛ شاهپور غلامی


3. تأثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنزیم‌های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 143-149

عباس متین فر؛ طیبه عنایت غلام پور؛ سمانا شعبانی کاکرودی؛ م فدایی راینی


4. اثر پربیوتیک گالاکتوالیگوساکارید بر رشد، بازماندگی و برخی شاخص‌های ایمنی ذاتی لارو قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 31-39

محسن علی؛ پریا اکبری؛ سیاووش سلطانیان؛ امین غلام حسینی


5. ارزیابی تجویز جیره‌ای Lactobacillus plantarum KC426951پوشش‌دار شده بر رشد، درصد ماندگاری، شاخص‌های خون، سرم و فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 27-38

حمیده کردی؛ علیرضا ولی پور؛ محمود حافظیه؛ علیرضا شناور ماسوله؛ سوده کردی


7. مطالعه اثر زیره سیاه (Carum carvi) بر برخی شاخص‌های رشد و ترکیبات لاشه بدن بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758)

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 169-172

مهران یاسمی؛ علینقی سرپناه؛ مهسا محمودی خوش دره‌گی؛ مهران پارسا


8. اثرات دوره های مختلف محدودیت پروتئینی و تغذیه مجدد بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 111-120

هادی سنچولی؛ حسین اورجی؛ عبدالصمد کرامت امیر کلایی؛ خسرو جانی خلیلی


10. تاثیر غلظت‌های مختلف آسکوربیک اسید بر شاخص‌های رشد و بازماندگی بچه‌ماهیان انگشت‌قد کپور معمولی Cyprinus carpio

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-14

سید حسین حسینی مشهدی؛ مسعود هدایتی فرد؛ شایان قبادی


13. کارایی پودرضایعات مرغ به عنوان جایگزین پودر ماهی در جیره غذایی فیلماهی (Huso huso) در دوران رشد

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 81-96

میرحامد سیدحسنی؛ داوود طالبی حقیقی؛ محمود حافظیه؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ حمیدرضا پورعلی؛ هوشنگ یگانه


14. بررسی امکان جایگزینی روغن های گیاهی (سبوس برنج، سویا و بزرک) به جای روغن ماهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 22، شماره 2، آذر و دی 1392، صفحه 99-112

حبیب اله گندمکار؛ مهران جواهری بابلی؛ عین اله گرجی پور؛ حسین مرادیان


15. اثر سطوح مختلف آرد کنجاله کانولا بر شاخص‌های رشد و ترکیب بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شرایط پرورشی

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-22

حسین آذری؛ رضا قربانی واقعی؛ مهران جواهری بابلی


16. اثر سطوح متفاوت ویتامینهای C و E بر شاخصهای رشد و بقای ماهی استرلیاد پرورشی (Acipenser ruthenus)

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 1-12

مصطفی تاتینا؛ رضا طاعتی؛ محمود بهمنی؛ مهدی سلطانی؛ مهتاب قریب خانی