دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386 
1. جداسازی و تولید نیمه انبوه روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus تالاب انزلی

صفحه 1-10

نصراله احمدی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ مریم فلاحی کپورچالی


3. شناسایی و بررسی بیولوژیک گاو ماهیان سواحل استان گیلان

صفحه 19-28

حسین پیری؛ امین کیوان؛ محمد پیری؛ سعید یلقی


4. بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر ( آبهای ایران )

صفحه 29-36

محمد توکلی؛ فرهاد کیمرام؛ محمدرضا بهروز خوشقلب؛ حسین پرندآور


5. بررسی میزان شیوع و شدت آلودگیهای انگلی اردکماهی رودخانه چمخانه لنگرود

صفحه 37-50

حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سیدعباس موسوی؛ آیدا کوثری؛ ستاره دانشور؛ محمدرضا علی نیا


14. کاریولوژی ماهی سوف سفید حوضه جنوبی دریای خزر

صفحه 137-144

میرساعد میری نرگسی؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا نوروز فشخامی