دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1401 
تحلیل راهبردی توسعه زیست بوم کارآفرینی و کسب و کارهای نوپای حوزه ماهیان گرم‌آبی

صفحه 39-58

شهرام دادگر؛ امید جمشیدی؛ حسن علیپور؛ محمود بهمنی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ محمود حافظیه؛ ندا علیزاده؛ رضا نهاوندی


ارزیابی ریسک تالاب اینچه بر اساس شاخص‌‌های ژئوشیمیایی (استان گلستان)

صفحه 81-98

سید قاسم قربان زاده زعفرانی؛ فرهاد حسینی طایفه؛ منا ایزدیان


بررسی مولکولی کوی هرپس ویروس (Koi Herpesvirus) در تلفات مزارع پرورشی ماهیان گرمابی استان خوزستان

صفحه 129-138

صفیه شهوازی؛ آناهیتا رضایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ مجتبی علیشاهی؛ مینا آهنگرزاده