نویسنده = نسرین مشایی
تعداد مقالات: 3
2. وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 23-30

حبیب سرسنگی علی آبادی؛ محمد محمدی؛ نسرین مشایی؛ فرهاد رجبی پور؛ احمد بیطرف؛ مجید عسکری؛ جلیل معاضدی؛ حسن نظام آبادی؛ همایون حسین زاده صحافی


3. مدیریت صید تجاری شاه میگوی صخره ای در استان سیستان و بلوچستان در سال 1380

دوره 12، شماره 3، آذر و دی 1382، صفحه 175-192

نسرین مشایی؛ فرهاد رجبی پور