درباره نشریه

 

مجله علمی شیلات ایران به صورت دو فصلنامه به منظور نشر و گسترش فعالیت‌های پژوهشی، اطلاعات حاصل از تازه‌ترین پژوهش‌های محققین در زمینه‌های مختلف علوم شیلاتی و زیست شناسی آبزیان را به چاپ می‌رساند.  

این فصلنامه از تاریخ  1379/11/8 با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی – پژوهشی گردید.

با کسب مجوز از دفتر کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مجله علمی شیلات بصورت آنلاین و دو ماهنامه دو زبانه (فارسی و انگلیسی)می باشد و تعداد محدودی هم به چاپ می رساند. شماره شاپای الکترونیکی آن ISSN:2322-5998 است.

چکیده همه مقالات هم به فارسی و هم به انگلیسی به چاپ می‌رسد.

هزینه چاپ در مقالات 250.000 تومان می باشد.

مجله علمی شیلات ایران در سایت‌های بین‌المللی و داخلی مانند: ProQuest, SID ,CABI ,ASFA و ISC نمایه می‌شود و در پایگاه علوم جهان اسلام (ISC) دارای ضریب تاثیر می‌باشد. مقالات به صورت آن لاین در سایت مجله در اختیار خوانندگان قرار دارد.