رتبه بندی مجله علمی شیلات ایران از نظر سامانه ISC

براساس رتبه بندی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC)


مجله علمی شیلات ایران در چارک Q2 قرار گرفته است.