اخبار و اعلانات

رتبه بندی مجله علمی شیلات ایران از نظر سامانه ISC

براساس رتبه بندی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC)مجله علمی شیلات ایران در چارک Q2 قرار گرفته است.

مطالعه بیشتر