بررسی واندازه گیری بیوتوکسین های دریایی در صدف های دوکفه ای سواحل خلیج فارس و دریای عمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سموم جلبکی به دلیل نقش در مسمومیت انسان و تأثیرات اجتماعی- اقتصادی، توجه جهانی را به خود جلب نموده است. این سموم پس از شکوفایی برخی جلبک های داینوفلاژله تولید گشته در پیکره صدف های فیلترکننده تغذیه کننده از این جلبکها، تجمع می یابند. در مطالعه حاضر دو گروه از سموم PSP و ASP در بافت عضله صدف های صید شده از بخش شمالی خلیج فارس (بندرعباس، بندرلنگه و بوشهر) و دریای عمان (چابهار) مورد آنالیز قرار گرفت.  تعداد نمونه جمع آوری شده از هر منطقه 30 عدد  که پس از آماده سازی، استخراج بر اساس روش AOAC با استفاده از  ELISA  مورد آنالیز قرار گرفتند. میزان PSP از پایین تر از حد تشخیص تا 961/3  و  میزان ASP  تا 477/1 نانوگرم/گرم صدف متغیر بودند. مقایسه با مقادیر استاندارد نشان داد که تمامی نمونه ها سالم بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Determination of marine biotoxins in the shellfish of Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

  • M.S Mortazavi
  • A Aramideh
  • L Mohebbi
چکیده [English]

Marine algal toxins have drawn worldwide attention because of their involvement in human intoxication and the socio-economic impacts. Marine biotoxins have been produced by harmful bloom algae, known as dinoflagellate. In the present study, two groups of toxins, i.e. PSP, ASP analyzed in the muscle of shellfish caught from the north parts of the Persian Gulf (Bandar Abbas, Bandar Lengeh, Boushehr) and Oman Sea (Chabahar). Sample preparation and extraction were done according to AOAC methods and by ELISA. PSP amounts in the shellfish samples ranged from ND-3.962 and ND-1.477 ng/g muscle. The results showed all samples were safe

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marine biotoxin
  • PSP
  • ASP
  • Persian Gulf
  • Oman Sea