استخراج و شناسایی استروئیدهای دو گونه جلبک دریایی Sargassum oligocystum و Nizamudiinia zanardinii دریای عمان و خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

جلبکهای قهوه‌ای Sargassum oligocystum و Nizamudiinia zanardiniiاز فراوانترین جلبکهای سواحل شمالی دریای عمان و خلیج فارس میباشند. در این تحقیق جلبکهای قهوه ای مذکور بعد از جمع آوری و آماده سازی اولیه گونه S. N. zanardinii توسط حلال متانول مورد عصاره گیری قرار گرفتند . با کمک روش های متعدد کروماتوگرافی از قبیل: کروماتوگرافی لایه نازک، کروماتوگرافی ستونی فاز معمولی و معکوس ، سفادکس و نیز کروماتوگرافی مایع تحت فشار بالا(HPLC) ، با استفاده از روش های کروماتوگرافی TLCو CC با فاز ساکن سیلیکاژل فازنرمال و سفادکس LH-20 ترکیبات استروئیدی: کلسترول ، فوکواسترول ،بتاسیتواسترول ،استیگما استرول و24-هیدروکسی24- وینیل کلسترول ، 22- دهیدروکلسترول، 29-hydroperoxystigmasta-5,24(28)-dien-3β-ol ، مخلوط 24(S)-hydroxy-24-vinylcholesterol و 24(R)-hydroxy-24-vinylcholesterol ،جداسازی و شناسایی شدند. استرااسترول ترکیبات عصاره اولیه جدا و خالص شد.توسط حلالهای کلروفرم-متانول (1-3) و گونه oligocystum 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction and Identification steroids in two species marine algae, Sargassum oligocystum and Nizamudiinia zanardinii in Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

 • SH. Jamili
 • A.R. Gohari
 • S. Saeidnia
 • P. Permeh
 • J. Firoozi
 • B.M. Gharanjik
 • M. Sadrian
چکیده [English]

Sargassum oligocystum and Nizamudiinia zanardinii are the most abundant algae distributed
in the north of Persian Gulf and Oman Sea. In this study after sampling and preparation of S.
oligocystum by Chroform-Etanol (3-1) solvent and N. zanardinii by methanol has been
extract. Separation and purification of the compounds was carried out using thin layer, general
and inverse column chromatography, Cephadex and high-performance liquid chromatography
(HPLC ).. Structural elucidation of the constituents was based on the data obtained from HNMR,
13C-NMR, HSQC, HMBC, DEPT and Cephadex LH-20. The steroids compounds
separated from above algae were identified as 22-dehydrocholesterol (1) cholesterol (2)
fucosterol (3) 29-hydroperoxystigmasta-5,24(28)-dien-3β-ol (4) 24-hydroperoxy-24-
vinylcholesterol (5) a mixture of 24(S)-hydroxy-24-vinylcholesterol (6) and 24(R)-hydroxy-24-
vinylcholesterol (7) and ostreasterol (8) based on their spectral data and from comparison with
those previously reported in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • brown algae
 • Algal extract
 • Chemical components
 • Iran