علائم ظاهری و آسیب شناسی بافتی بیماری لکه سفید White Spot Syndrome Disease (WSSD) در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) در استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 اهواز

چکیده

 از سال 1992 بیماری لکه سفید یا (WSSD) به عنوان یکی از بیماریهای ویروسی میگو در کشور چین و سپس از کلیه کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین گزارش گردید. در تیر ماه سال 1381 مرگ و میر شدیدی در میگوهای پرورشی منطقه چوئیبده آبادان اتفاق افتاد. در بررسیهای انجام شده، میگوها دارای علائمی از قبیل ایجاد لکه های سفید به اندازه 5/0 تا 2 میلی متر روی کاراپاس، قرمز شدن رنگ بدن، بی حالی، بی اشتهایی و معده های خالی بودند و غالباً در کناره های استخر تجمع یافته و بعد از مدتی تلف می شدند. همچنین با جمع آوری نمونه ها و تثبیت آنها در محلول دیویدسون و انجام آزمایشهای آسیب شناسی بافتی، مشخص گردید که عامل ایجاد کننده بیماری باعث ایجاد گنجیدگیهای درون سلولی بنام Cowdry type A-inclusion body در اندامهای میگو گردیده است. از مهمترین اندامهائی که گنجیدگیهای درون سلولی در آن مشاهده گردید آبشش، معده و روده بودند و هیچ گنجیدگی سلولی در سلولهای هپاتوپانکراس مشاهده نگردید. تشخیص نهائی بیماری بر اساس علائم ظاهری و مشاهدات آسیب شناسی بافتی و مرگ و میر بسیار شدید میگوها در منطقه، بیماری لکه سفید (White spot syndrome disease) مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CLINICAL SIGNS AND HISTOPATHOLOGY OF WHITE SPOT SYNDROME DISEASE (WSSD) IN CULTURED PENAEUS INDICUS IN KHOUZESTAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • M. Tokhmafshan 1
  • B. Tamjidi 2
1 Tehran
2 Ahvaz
چکیده [English]

Since 1992, white spot syndrom disease reported from China, has overshadow all other viral diseases. The WSSD was also reported from all countries in Asia and America. In July 2002, the high mortality in cultured shrimps of Penaeus indicus occurred in Khouzestan province, south of Iran. The clinical signs of affected shrimps were characterized by distinct white spots in the carapace with size of 0.5-2 mm. Moribund shrimp usually showed reddish coloration of the body, lethargic and reduced feed intake or stopped feeding, the stomach was empty and shrimp stayed at the side of pond edge. The high mortality rates occurred within a week after the emergence of gross signs. The moribund shrimp collected and fixed in Davidson fixative, then processed routinely. The section from all tissues except hepatopancreas showed intranunclear Cowdry type-A inclusion body.
According to the clinical signs, histopathological fingings and high mortality, the disease occurred in Abadan area (Khouzestan province) identified as white spot syndrome disease (WSSD).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • PENAEUY INDICUS
  • WHITE SPOT SYNDROM DISEASE
  • Clinical Signs
  • Histopathology
  • VIRAL DISEASE