مطالعه تجربی بافت شناسی کیفیت روند بهبود زخم در ماهی کپور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران

چکیده

 این تحقیق به منظور مطالعه بافت شناسی مراحل پاسخ آماسی و نیز کیفیت روند بهبود زخم در پوست و عضله زخمی شده ماهی کپور (Cyprinus carpio) به صورت تجربی و بدون دخالت عفونت ثانویه انجام شده است. سی عدد ماهی کپور آینه ای با متوسط طول کل 22 سانتی متر انتخاب و در آکواریومهایی با سیستم آب مدار بسته و دمای متوسط 27 درجه سانتی گراد مورد آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از تیغ جراحی استریل، یک زخم جراحی استریل بدون دخالت عفونتهای ثانویه، به طول 1.5 تا 2 سانتی متر و عمق 0.5 سانتی متربر روی عضله پشتی سمت چپ بدن ماهیهای بیهوش شده ایجاد گردید. حداقل یک ماهی زخمی شده بطور متناوب و در زمانهای 30 دقیقه، 1، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 24 ساعت و نیز در 2، 4، 6، 8، 16، 24، 32، 40، 50 و 60 روز بعد از ایجاد زخم کشته شده و نمونه برداری شدند. نمونه ها در فرمالین 10 درصد تثبت شد ومطابق روش استاندارد بافت شناسی از آنها مقاطع 5 میکرونی تهیه و به روش H & E و بعضی مقاطع خاص نیز به روش +PAS تارترازین رنگ آمیزی شده و سپس با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. ترمیم بافت اپیدرمیس پوست ظرف مدت 4 ساعت بعد از ایجاد زخم انجام شد. نفوذ ماکروفاژها به محل زخم در مدت 2 ساعت و پاکسازی عضلات آسیب دیده توسط آنها در 6 ساعت پس از ایجاد زخم آغاز شد. فیبروپلازی و بازسازی عضلات آسیب دیده 2 روز پس از ایجاد زخم شروع گردید. ترمیم کامل اپیدرمیس و اتصال دو لبه جدا شده درمیس پس از 16 روز انجام شد. منطقه زخمی شده پوست نهایتا پس از 16 تا 24 روز ساختمان اصلی و طبیعی خود را بازیافت و ترمیم شد. این تحقیق نشان داد که ماهی کپور سالم، قادر به ایجاد پاسخ آماسی سریع و موثر و دارای قدرت ترمیمی زیاد در برابر زخم می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXPERIMENTAL STUDY ON HISTOLOGY OF CIRCUMSTANCE OF WOUND HEALING PROCESS IN COMMON CARP (CYPRINLLS CARPIO)

نویسنده [English]

  • I. Sharifpor
tehran
چکیده [English]

The present experimental research was carried out to study the histology the inflammatory response and circumstance of wound healing process in the inflicted skin and underlying muscle of common carp.
A number of 30 fishes with average length of 22cm in a recirculating glass aquaria system, at an average temperature at 27°C, were used for this study.
A surgical wound (1.5-2.0cm long x 0.5cm deep) without complication of secondary infections, was made by sterilized scalpel blade into the left dorsal muscle of each anaesthetized fish. At least one wounded fish was sacrificed and sampled at 30 minutes, I, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 hours and thereafter at 2, 4,6, 8, 16, 24, 32, 40, 50 and 60 days after wounding. The samples were fixed in 10% buffered formalin and 5µ sections were prepared using standard histological method. The sections were stained by the standard H&E staining method. Also periodic acid schiff (PAS) with tartrazin were used for specific tissue features. The stained sections were examined using light microscope.
Re-epithelialization of wounded epidetmis was completed within 4 hours after wounding. Macrophage infiltration began at 2 hours, and myophagia at 6 hours. Fibroplasia and muscle regeneration were initiated at 2 days after wounding. After 16 days, epidermis was normal and dermis was completely linked. The wounded area restored its main components by 16 to 24 days after wounding. This study revealed that a healthy carp is able to have a rapid and effective inflammatory response and also high potential of repairing against surgical wound.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp
  • Cyprinus carpio
  • WOUND HEALING
  • INFLAMMATORY RESPONSE
  • Histology