تخمین پارامترهای رشد ماهی شوریده ( Otolither ruber ) در آبهای استانهای بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 نور

چکیده


پارامترهای رشد ماهی شوریده با استفاده از اطلاعات فراوانی طولی در سه استان بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از آبان 1379 تا اسفند 1380 مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت. 
در این تحقیق هر ماه در هر استان حدود هزار عدد ماهی شوریده با تور گوشگیر با چشمه 9.5 سانتیمتری صید گردید و طول چنگالی آنها اندازه گیری شد.
L∞ (طول مجانب) در استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ترتیب برابر با 58.5، 56 و 59.5 سانتی متر،K ( (ضریب رشد) به ترتیب برابر با 0.48، 0.43، 0.32 در سال، t0 (سن در طول صفر) بترتیب برابر با 0.006-، 0.002- و 0.001 در سال محاسبه گردیدند.
رابطه طول و وزن ماهی شوریده در این سه استان محاسبه شد. مقادیر q، b و r (ضریب همبستگی) برای استان بوشهر بترتیب 0.173، 2.8689، 0.984؛ استان هرمزگان بترتیب 0.012، 2.9624، 0.932 و استان سیستان و بلوچستان بترتیب 0.0562، 2.604، 0.921 بودند. همچنین میانگین طول برای ماههای مختلف و در مناطق مختلف تخلیه صید محاسبه شد که آزمون توکی اختلاف معنی داری را برای ماههای مختلف نشان می دهد (p≤0.05) .

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating growth parameters for Otolithes ruber in waters of Bushehr, Hormozgan and Sistan and Baluchestan Province, Southern Iran

نویسندگان [English]

  • A. Taghavi 1
  • B. Abtahi 2
  • H. Hosseini 2
1 tehran
2 Noor
چکیده [English]

Using length frequency of the Otolithes ruber collected in waters of three southern province of Iran, we estimated the fish growth parameters and monthly measured fork length of around 1000 fish caught using gill net with a mesh size of 6.5 centimeters in waters of this study area. The length infinity (L) in Bushehr, Hormozgan and Sistan and Baluchistan province was estimated as 58.5, 56, 59.5 centimeters, growth coefficient per year (K) as 0.48, 043, 0.32 and age at zero length (to) as -0.006, -0.002, -0.001 respectively.
The relationship between length and weight of the fish in the threeprovinces determined. The parameters q, b and r (correlation coefficient) were 0.173, 2.868, 0.984 for Bushehr, 0.012, 2.962, 0.932 for Hormozgan and 0.056, 2.604, 0.921 for Sistan and Baluchestan province. We also evaluated the average length for the fish caught in different months and landing places. An ANOVA test showed a significant difference (P0.05) between the average lengths of the fish caught in different months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Otolithes ruber. Growth parameters. Persian Gulf. Oman Sea. Iran