زیست شناسی تولید مثل میگوی سفید ( سرتیز ) Metapenaeus affinis در آبهای ساحلی استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بندرعباس

2 کرج

چکیده

 این پژوهش در آبهای منطقه بندرعباس تا سیریک، از تیرماه 1380 لغایت مرداد ماه 1382 با هدف بررسی تولید مثل میگوی سفید (سر تیز) Metapenaeus affinis انجام پذیرفت. نمونه برداری بصورت ماهانه و به روش مساحت جاروب شده صورت گرفت.
نتایج تجزیه و تحلیل نسبت های جنسی در تمام فصول سال و همچنین سالانه نشان داد که در تمامی موارد (به استثنا فصل پاییز 1381) نسبت ها 1:1 نبوده است، که جهت صحت نسبت های مشاهده شده از آزمون مربع کای استفاده شد.
تجزیه و تحلیل گستره مراحل باروی تخمدان میگوی سفید نشان داد که اوج تخم ریزی برای این گونه در فصل بهار است. طول سر سینه در 50 درصد بلوغ (LM50) میگوهای ماده برابر 27.16 میلی متر محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproductive biology of Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis) in coastal waters of Hormozgan Province, southern Iran

نویسندگان [English]

  • E. Kamrani 1
  • B. Amiri majazi 2
  • M. Safaei 1
1 Bandarabbas
2 Karaj
چکیده [English]

The main goal of this study was to understand the reproductive biology of Jinga Shrimp (Metapenaeus affinis) that is found in coastal waters of Hormozgan Province and is relatively unknown to the scientific community. To achieve this goal, we conducted a monthly sampling over the years 2001 to 2003 sweeping a long area from Bandar Abbass to Sirik in the south of Iran.
 We found that the sex ratio is not 1:1 either seasonally (except in autumn 2001) or annually (p<0.05). The peak of spawning of the shrimp observed in spring and also calculated the carapace length of female shrimps at first maturity (LM50) as 27.16mm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jinga Shrimp
  • Metapenaeus affinis
  • Reproductive
  • Persian Gulf and Oman Sea
  • Iran