جداسازی و شناسایی ارگانیسم های شبیه فلاوباکتر کلومنار از جراحات ماهی کپور علفخوار پرورشی Ctenopharyngodon indella ) و مطالعه ضایعات بافتی ناشی از آن در برخی مزارع پرورشی استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

 با مشاهده تلفات بالای 40 درصد در ماهیان کپور علفخوار پرورشی (Ctenopharyngodon idella) در مزارع پرورشی شمال استان خوزستان در فصل تابستان و زمانی که دمای آب استخرها بالاتر از 20 درجه سانتیگراد بود (20 تا 23 درجه سانتیگراد)، بررسی علایم بالینی در ماهیان انجام پذیرفت. در ماهیان بیمار، جراحات پوستی با حواشی پرخون در ناحیه پشتی، باله ها، ساقه دمی و آبشش ها مشاهده شد که جراحات آبشش دارای لایه اکسودای موکوییدی سفید تا خاکستری رنگ بود و خوردگی باله دمی و شکمی نیز مشاهده گردید. پس از نمونه برداری و کشت از زخم های پوستی و حواشی آنها، ساقه دمی، باله دمی و آبشش ها، باکتری شبیه فلاوباکتر کلومنار جدا گردید، ولی از کشت اندامهای داخلی نظیر کلیه، کبد و روده این باکتری جدا نگردید. آسیب های بافتی آبشش ها در مقاطع میکروسکوپی تهیه شده شامل: پرخونی، خونریزی، تورم لایه پایه، هیپرپلازی سلولهای غضروفی و سلولهای پوششی و چسبیدن رشته ها به یکدیگر، نکروز و کنده شدن رشته های ثانویه و حضور توده باکتری های رشته ای در آبشش بود. همچنین آسیب های بافتی ساقه دمی شامل نکروز لایه های پوست و توسعه جراحات به نوحی عضلات زیر پوست، دژنرسانس سلولهای عضلانی و نکروز دستجات عضلانی مشاهده شد. مشاهده تعداد زیاد باکتری لغزنده رشته ای گرم منفی شبیه فلاوباکتر کلومنار در گسترش های تهیه شده از جراحات پوستی و آبشش و جداسازی باکتری فوق الذکردرسطح محیط کشت انتخابی، مشاهده آسیب های شدید بافتی در جراحات و زخم ها همراه با حضور توده باکتری های رشته ای موید این موضوع است که باکتری جدا شده فوق الذکر می تواند در بروز عفونت مذکور بعنوان عامل اولیه و یا ثانویه نقش داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of Flavobacterium columnaris — like organisms from Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) and assessment of its histo-pathological effects in Khouzestan Province, Southern Iran

نویسندگان [English]

  • F. Esmaeili
  • I. Sharifpor
  • M. Soltani
tehran
چکیده [English]

Following a mortality of up to 40% of cultured Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) in fish farms of Khouzestan province when water temperature was up to 20 ֯C, samples were taken and examined for etiological clues. We observed that fish gills were coated with a gray-white mucus layer, fin was eroded and wounds were present in peduncle of the affected samples. Bacteriological studies on the samples of gills and eroded and wounded peduncle skin using Cytophaga selective medium, resulted in isolation of filamentous gram negative bacteria chemically similar to Flavobacterium columnare.
 Histological observations showed the affected fish carrying symptoms including congestion, hemorrhagia, edema in base membrane, hyperplasia of chondrocyte and secondary lamellae cells, fusion of lamellae, necrosis and peeling of secondary lamellae and also presence of filamentous bacteria in gill tissue sections. Necrosis of skin layers and expansion of ulcer to underlying muscles, degeneration of muscle cells and necrosis of muscle bundles were seen in peduncle muscles. We did not find this bacterium in internal organs. We conclude that the isolation of the bacterium and observation of histo-pathological changes suggest the organisms may be considered as a primary or secondary factor in occurrence of the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ctenopharyngodon idella
  • Flavobacterium colunmaris
  • Bacteriology
  • Histopathology
  • KHOUZESTAN PROVINCE
  • Iran