بررسی غذا و عادت غذایی تاسماهیان (Acipenseridae) تا عمق 10 متری در سواحل استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

رشت

چکیده

 در این مطالعه، محدوده مورد بررسی سواحل جنولی دریای خزر در سال 1378 بود. جهت جمع آوری ماهیان از هفت ایستگاه مورد نظر با طول و عرض جغرافیایی که به فاصله 50 کیلومتری واقع شده بودند، استفاده گردید. توسط تور ترال با عرض دهانه 9 متر و طول 12 متر بمدت 20 دقیقه در اعماق 2 تا 4، 5 تا 7 و 8 تا 10 متر در هر عمق سه تکرار بطور فصلی ترال کشی شد. همزمان با استفاده از پره ساحلی به مشخصات طول 1 کیلومتر و اندازه چشمه 30 میلیمتر، در ایستگاه های مورد نظر اقدام به جمع آوری ماهیان خاویاری گردید. دستگاه گوارش ماهیان پس از قرار گرفتن در فرمالین 4 تا 10 درصد جهت بررسی های تغذیه ای به آزمایشگاه زیست شناسی انستیتو ماهیان خاویاری منتقل شد. 310 عدد ماهی خاویاری نارس با حداقل طول کل 10 و حداکثر طول کل 59 سانتیمتر صید گردید که شامل 281 عدد قره برون، 8 عدد شیپ، 9 عدد چالباش، 3 عدد فیل ماهی و 9 عدد هیبرید اوزن برون x شیپ بودند. اغلب نمونه ها با پره جمع آوری شدند. در تحلیل های آماری از تجزیه واریانس یکطرفه و نرم افزارهای Excel و Quatropro استفاده شد. این تحقیق نشان داد که در سواحل کم عمق استان گیلان، کرم های پرتار در ماهیان خاویاری سنین یکساله و دو ساله، بعنوان غذای اصلی محسوب می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding habits of sturgeon fishes in shallow coastal waters of Guilan Province, southern Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • K. Hadadi moghadam
  • H. Paranavar
  • Z. Pazhand
  • F. Chobian
Rasht
چکیده [English]

We collected sturgeon specimens from seven fishing stations operating 30 to 35 Km away from each other in Guilan province over the years 1999- 2000. Trawl nets six meters long were drawn using motorboats at each station, repeated three times for each season. Among the studied premature sturgeons, 121 Acipenser persicus specimens with an average age of less than two years and a length of 10 to 49.9±0.77 cm showed full stomachs (57.17 % fullness). Among the mature specimens with an average age of 11 years and a length range of 90 to 194 cm, only three showed full stomachs (11.54 % fullness). The highest gut index in this study belonged to premature A. persicus.
 A one-way analysis of variance showed no significant difference in condition factor and gastro-somatic index among the different length groups (P<0.05). We found that the food consumed by premature A. persicus was comprised of eight genera of benthic invertebrates Hypania sp., Hypaniola sp., Pterocuma sp., Stenocuma sp., Abra ovata, Paramysis sp., Gammarus sp. and Nereis sp. Adult sturgeons were found feeding mainly on fish species belonging to Gobidae, Atherinidae and Clupeidae families. The main preys of premature A. persicus were polychaet worms Hypania sp. and Hypaniola sp. belonging to the class Sedantaria. Crustaceans Stenocuma sp. and Pterocuma sp. of the class Cumacea were also seen in the diet of the premature sturgeons. The main preys of adult A. persicus were fishes belonging to the family Gobiidae and secondary prey were fishes of the family Atherinidae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenseridae
  • Feeding
  • Guilan province
  • Iran