شناسایی و پراکنش ماهیان شفارود استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بندرانزلی

چکیده

 شفارود در ناحیه جنوب غربی دریای خزر قرار داشته و از نظر تخم ریزی گونه های مهاجر، تغذیه ماهیان دریایی و داشتن جمعیت های خاصی از ماهیان دارای اهمیت می باشد. این بررسی بطور فصلی از پاییز 1380 تا تابستان 1381 در 7 ایستگاه مطالعاتی از دهانه رودخانه تا سرچشمه صورت گرفت و نمونه برداری با استفاده از دستگاه الکتروشوکر، تور پرتابی و پره و با هدف شناسایی، تعیین فراوانی و پراکنش زمانی و مکانی ماهیان و نیز تقش کنونی این رودخانه در بازسازی ذخایر گونه های مهاجر و مصبی انجام پذیرفت. در این بررسی 1912 نمونه ماهی زیست سنجی گردید که متعلق به 21 گونه و زیر گونه از 8 خانواده بودند. خانواده کپور ماهیان با 10 گونه و فراوانی نسبی 62.87 درصد، در تمامی ایستگاهها و فصول غالب بود. بیشترین انتشار مربوط به گونه های Neogobius gorlap، Capoeta capoeta gracilis، Alburnoides bipunctatus و Barbus lacerta cyri بود و این گونه ها بترتیب با فراوانی 25.58، 20.61، 19.87 و 8.37 درصد بیشترین جمعیت ماهیان این رودخانه را دارا می باشند. ماهیان رودخانه ای 11 گونه، ماهیان دریایی (مصبی) 6 گونه، ماهیان مهاجر 4 گونه و 5 گونه نیز ماهیان غیر بومی بودند. این بررسی نشان داد که شفارود دارای توان بالقوه خوبی در بازسازی ذخایر ماهیان مهاجر بوده و مصب آن بستر خوبی برای تغذیه و رشد بچه ماهیان دریایی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF FISH FAUNA IN SHAFARUD RIVER, GUILAN PROVINCE

نویسنده [English]

  • K. Abbasi
Anzali
چکیده [English]

Shafarud river is lied in south-west Caspian Sea and it is important for spawning of anadromous fishes, feeding and spawning of estuary fishes and special fish population. Studied fishes have been sampled in 7 stations from river mouth to upstream from Fall 2001 until summer 2002 and electroschoker, cast net and beach seine were used to catch them and main purposes of this study were: determining fish diversity, abundance and their spatial and temporal distribution and present role of the river in restocking migratory and estuary fish species. The study on 1912 specimens showed 21 species and subspecies fish belong to 8 families. Cyprinidae family with 10 species and abundance 62.87 % of total populations was dominant in all stations and seasons. Among the identified species, Neogobius kessleri, Capoeta capoeta gracilis, Albumoides bipunctatus and Barbus lacerta cyri that are native and river resident had the most dispersion and the fish with 25/58 , 20/61 , 19/87 and 8/37 percent of total sampeled fish, had respectively the most abundance in the river. There were 11 species of freshwater resident species, 6 species of marine or estuary fishes and 4 species of migratory or anadromous fishes in Shafarud River and in the river were identified 5 species of alein fishes, too. In general, the study showed the river have good potential in restocking of migratory fishes and its stuary is suitable for feed and growth of marine species fingerling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish
  • distribution
  • SHAFARUD RIVER
  • Guilan province
  • Iran