مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 به منظور بررسی وضعیت بهداشت و بیماریهای میگو در استان سیستان و بلوچستان در سال 1384 اقدام به نمونه گیری از میگوی های پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus) مجتمع پرورش میگو گواتر شد. طی دوره پرورش میگو، هر ماه از دو مزرعه و از هر مزرعه دو استخر و از هر استخر 19عدد میگو بصورت تصادفی صید و برای بررسی های آزمایشگاهی بصورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از ثبت علائم غیر معمول ظاهری از قبیل: تغییر رنگ کوتیکول و آبششها، پلاکهای سفید یا سیاه بر روی بدن، رنگ عضلات و ...، نمونه ها تحت مطالعه باکتری، قارچی و انگلی قرار گرفتند. باکتری های شناسایی شده شامل: سیتروباکتر، پزودوموناس، آئروموناس پروتئوس،آسینتو باکتر، گونه های ویبریو شامل: آلجینولیتیکوس هاروی،پاراهمولیتیکوس واسپلندیدوس، قارچهای شناسایی شده شامل: فوزاریوم، موکور،کلادوسپوریوم، آسپرژیلوس، آسپرژیلوس فلاوس،پنسیلیوم، هایف استریل، مخمر وانگلها شامل: زئوتامنیوم، اپیستیلیس و ورتیسلا بودند. از ماه دوم پرورش، 10 تا 65 درصد میگوهای استخرهای مورد مطالعه، علائم سفید و کدر شدن عضلات شکمی را که از بند ششم شکم آغاز می شد و در بعضی موارد کل شکم را فرا می گرفت، از خود نشان دادند. این میگوها به نظر پخته می رسیدند و یک کیسه آبکی زرد رنگ بر روی هپاتوپانکراس و زیر کاراپاس آنها مشاهده می شد. بررسی های میکروبی، انگلی و محیطی وضعیتی را که نشاندهنده عامل بیماری باشد، نداشتند. 
آنالیز غذاهای مصرفی در مجتمع پرورش میگوی گواتر در سال مورد مطالعه عدم تعادل آنیون و کاتیون را آشکار کرد. در مجموع نتایج بررسیها بیانگر وقوع احتمالی سندرم نکروز خودبخودی عضلات (IMNS) بهمراه سندرم کیسه آبکی زیر کاراپاس (SWSS) در میگوهای فوق الذکر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of the health status and diseases of cultured Penaeus indicus in Sistan-o-Baluchistan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • A. Abedhian
  • M. Afsharnasab
  • A. Azhdehakosh
  • K. Radkhah
چکیده [English]

The health status and diseases of Penaeus indicus in Sista-o-Baluchistan culture ponds of Guater Site were assessed during the year 2005. Over the shrimp culture period, two ponds were selected from two farms, and 19 shrimp specimens were caught randomly each month from each pond. The specimens were immediately transferred to lab for further investigation. After recording abnormal signs including colour change of cuticle and gills, presence of white or black spots on the body, the specimens were studied for bacterial, fungal and parasitic infections. Bacterial infections included Citobacter, Pseudomonas, Aeromonas, Actinobacter, Proteus, Vibrio alginolyticus, V. harveyi, V. parahaemolyticus, V. spelendidus and Vibrio sp. Fungal infections of the cultured P. indicus included Fuzarium spp., Mucor, Cladosporium, Aspergillus spp., Penicllinium spp., sterilized hyphae and yeast. The parasites found included Zoothamnium, Epistylis, andVorticella. Since the second month of shrimp culture onwa.....