بررسی پویایی و ساختار جمعیتی گونه Ferosagina ferox از شاخه پیکانیان در سواحل استان خوزستان ( خلیج فارس )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 پویایی اجتماعات پیکانیان در سواحل شرق و غرب کانال خورموسی در استان خوزستان (خلیج فارس) از آذر ماه 1383 تا آبان ماه 1384 بررسی گردید. نمونه برداری بصورت ماهانه و با استفاده از تور پلانکتون با چشمه تور 300 میکرون و بصورت مایل از نزدیکی کف تا سطح با زاویه 45 درجه انجام شد. در مجموع 7 گونه از کرمهای پیکانی متعلق به یک رده Sagittoidea)، یک راسته (Aphragmophora)، دو خانواده (Sagittidae و Krohnittidae ) و چهار جنس Aidanosagitta، Ferosagitta، Flaccisagitta و Krohnitta شناسایی گردید. گونه های شناسایی شده Aidanosagitta bedfordi ، Krohnitta pacifica neglecta Aidanosagitta، Ferosagitta ferox، Flaccisagitta enflata، Flaccisagitta
بدلیل حضور همیشگی و فراوانی بالای گونه مربوطه در تمام ماهها و ایستگاههای نمونه برداری تغییرات جمعیتی پیکانیان منطقه براساس تغییرات این گونه بررسی گردید. 
با استفاده از مقایسه گروه های طولی و فراوانی، کلاسهای سنی موجود در جمعیت گونه بدست آمد. بررسی کلاسهای سنی مختلف در طول دوره مورد مطالعه نشان داد که در این گونه زاد و ولد در تمام ماههای سال انجام می شود اما نقطه اوج آن در ماههای اسفند وتیر است بطوریکه در جمعیت دو تجدید نسل در ماههای اسفند و تیر وجود دارد گونه ای با نرخ رشد کم و دوره تولید مثلی طولانی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POPULATION STRUCTURE OF FEROSAGITTA FEROX (CHAETOGNATHA) IN THE NORTHWEST COASTAL WATERS OF THE PERSIAN GULF

نویسندگان [English]

  • A. Savari
  • M. Haghi
  • s. Dehghan mediseh
چکیده [English]

Population dynamics of Ferosagittaferox (Chaetognatha) was carried out in coastal waters Of Khur-e-Mussa's Channel in Khuzestan Province, northwest Persian Gulf. Monthly samples were collected with 300 mm mesh size plankton net in oblique tow from near bottom to surface waters. In total, 7 species of Chaetognaths were identified belonging to I class (Sagittoidea), 1 order (Aphragmophora), 2 families (Sagittidae and Krohnittidae) and 4 genera (Aidanosagitta, Ferosagitta, Flaccisagitta and Krohnitta). The identified species included Aidanosagitta bedfordi, A. neglecta, Ferosagitta ferox, Flaccisagitta enflata, F. hexaptera, Krohnitta pacifica and one unknown species. Due to presence and excessive frequency of Ferosagitta ferox in all samples, we focused on its population variation as an indicator of Chaetognatha. We determined length groups for adult individuals in 4-21mm range with 1mm increments. The year round presence of juvenile and small individuals showed the continuous reproduction of F. ferox with two considerable peaks in March and July. The evaluated recruitment indicated that the species has a low growth rate and a long life cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CHAETOGNATHA
  • FEROSAGITTA FEROX
  • population
  • KHOUZESTAN PROVINCE
  • Persian Gulf
  • Iran