ترکیب جنسیت فیل ماهی ( Huso huso ( Linnaeus ، 1754 در سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در میان ماهیان دریای خزر فیل ماهی بزرگترین ماهی محسوب می شود . . در مطالعه حاضر 9 صیدگاه از میان 48 صیدگاه ماهیان خاویاری طبقه بندی شده توسط مقیم و همکاران در سال 1373 در سواحل(FoxPro) ذخیره شد و از نرم افزار Excel برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده بعمل آمد. در خلال سالهای 82-1369، 6277 عدد فیل ماهی زیست سنجی شد که 4704 آن از منطقه شرق (صیدگاههای شاهد شرق رود تجن)، 832 ماهی از منطقه میانی (صیدگاههای شاهد غرب رود تجن تا شرق انزلی شامل نواحی 3، 5 و2 شیلات) و 741 ماهی از منطقه غرب (صیدگاههای شاهد ناحیه 1 شیلات) صید شده بود.
درصد فراوانی جنس ها، درصد ماده نارس از کل ماده ها در منطقه شرق، منطقه مرکزی و منطقه غرب و در کل سواحل جنوبی دریای خزر تعیین گردید. 
نمونه برداری در صیدگاههای شاهد در تمام روزهای صید انجام شد. در صورت تراکم صید، بصورت تصادفی صید چند قایق و در صورت کمبود صید تمامی ماهیان صید شده زیست سنجی گردیدند. جنسیت و رسیدگی جنسی فیل ماهیان ثبت شد . از روش شش مرحله ای برای تعیین مراحل رسیدگی جنسی استفاده شد. در این بررسی ماهی ماده دارای خاویار ، ماده رسیده و ماهی ماده فاقد خاویار ماده نارس اطلاق گردید. ماهی نری که اندام بیضه آن کاملاً رشد یافته و در برش عرضی مایع شیری رنگ از آن خارج می شد نر رسیده و در غیر اینصورت نر نارس قلمداد شد. در مناطق مختلف در خلال سالهای 1369 تا 1382متغیر بود. در منطقه شرق برخلاف منطقه میانی و ماده ها افزایش و نسبت ماده های نارس کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SEX COMPOSITION OF BELUGA (HUSO HUSO LINNAEUS, 1754) ALONG THE IRANIAN COASTAL WATERS, CASPIAN

نویسندگان [English]

  • M. Moghim
  • D. Kor
  • F. Bagherzadeh
  • H. Taleshian
  • M. Tavakili
چکیده [English]

Beluga Huso huso is commercially an important species of sturgeon fish in the Caspian Sea. We determined the sex ratio of the commercial catch of the fish along the Iran coastal waters of the Caspian Sea during the years 1990-2003. Females dominated the catch and composed between 60-80 % of the landed fish. Observations on gonads maturity showed that immature females decreased from 71% to 47% of total catch. Female fish ratio increased from west to east in the coastal waters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sex ratio
  • Beluga
  • Huso huso
  • Caspian Sea
  • Iran